Geschiedenis

In 1920 wordt er in Aalsmeer een klooster gebouwd, ‘het Karmelklooster’, nadat de kapel te klein blijkt te zijn wordt in 1930 begonnen met de bouw van ‘Onze lieve vrouw van de Berg Karmel’ kerk. In december 1931 vindt de inwijding van de Karmelkerk plaats. Voor katholiek onderwijs moesten de kinderen uit Aalsmeer toen nog naar Kudelstaart, Hoofddorp of Bovenkerk. Het kerkbestuur wil graag een eigen school. De provincie en de gemeente worden aangeschreven en er worden handtekeningen verzameld. Dit zijn er 84 en dat geeft recht op drie lokalen en drie leerkrachten. De provincie gaat akkoord en de gemeente werkt ook mee. Omdat er financieel gezien weinig mogelijkheden zijn binnen de gemeente, wordt er door het kerkbestuur een lening afgesloten. De school is ontworpen door Johannes Starmans, hij was opzichter bij de bouw van het Karmelklooster en heeft zich later opgewerkt tot architect.

In 1932 besluit het kerkbestuur ook schoolbestuur te worden. Dat is in die tijd heel gewoon. In het najaar van dit jaar wordt begonnen met de bouw van vier lokalen (met het oog op de toekomst). Het schoolbestuur polst een eigen parochiaan om schoolhoofd te worden, maar deze laat het afweten. Daarna valt de keus, uit 73 sollicitanten, op de heer Cornelis Olijhoek. Hij wordt het eerste hoofd van de Sint Jozefschool. Bijkomend voordeel is dat hij acht kinderen heeft, waarvan de oudste vijf al leerplichtig zijn. In 1933 wordt de school ingewijd en op 1 april (toen nog de begindatum van een nieuw schooljaar) start de school met 53 leerlingen. Aan het eind van 1933 zijn er echter al 95 leerlingen op de school.

De eerste jaren zijn moeilijk. Het bestuur wordt geconfronteerd met het feit dat niet alle kinderen gekleed zijn volgens ‘bisschoppelijk voorschrift’. Ook komen er klachten binnen over ‘minder eerbare handelingen door kinderen’ tijdens de middagpauze en het kerkbezoek van de kinderen krijgt ook kritiek. In 1936 ontstaat er een vacature en die is, mede door bovenstaande kwesties, moeilijk om in te vullen. Ondanks het moeizame begin groeit de school.

De Jozefschool is vernoemd naar Jozef van Nazareth. Hij geldt in het christelijk geloof als de vader van Jezus Christus.
Een klaslokaal in 1933. De kast op deze foto wordt tot op de dag van vandaag gebruikt op de school.

Tijdens de oorlog zitten er eerst Nederlandse militairen in de school en na de bezetting Duitse. Er zitten dan nog altijd rond de 100 leerlingen op school. Die o.a. onder de kerk les krijgen. Na de oorlog stijgt dit aantal tot 126 in 1947. Cornelis Olijhoek stopt in 1948 na 15 jaar als schoolhoofd.

In 1949 wordt Johannes Godefridus Vermeij schoolhoofd. Onder zijn leiding worden de eerste grote verbouwingen aan de school uitgevoerd. Begin jaren 50 worden er 2 lokalen bijgebouwd aan de westelijke zijde (huidige lokaal 09 en 10) en later ook 1 lokaal aan de oostelijke kant (huidige kleuter speelzaal). In 1953 wordt ook de St. Theresia kleuterschool opgericht door het kerkbestuur. Deze kleuterschool komt in het net gebouwde parochiehuis. Het 25 jarig bestaan van de school wordt in 1958 gevierd met een optocht.

In de jaren 60 wordt er nogmaals een lokaal bijgebouwd aan de oostkant (huidige lokaal 02) en er wordt een kamer voor het hoofd gebouwd in de centrale hal. In 1968 wordt de Katholieke Stichting voor Onderwijs opgericht en valt de school niet meer onder het kerkbestuur. Later wordt de stichting hernoemd naar Stichting voor Katholiek Onderwijs Aalsmeer.

In 1971 gaat Johannes Vermeij na 22 jaar met pensioen en is eerst Stef Holling en later Ine Melssen waarnemend schoolhoofd. In 1972 wordt Bart Tol aangenomen als schoolhoofd, de jaren hierna stijgt het aantal leerlingen tot 133 in 1980. In 1981 stopt Bart Tol als schoolhoofd en wordt Stef Holling opnieuw schoolhoofd, ditmaal niet waarnemend. Hij heeft direct een jubileum te vieren want in 1983 bestaat de school 50 jaar. Dit wordt grootst gevierd met een reünie waar 600 mensen aanwezig zijn. En er is een heuse feestweek voor de kinderen.

In 1985 wordt de Wet op het Basisonderwijs ingevoerd, de St. Theresia kleuterschool wordt bij de St. Jozefschool gevoegd. Dit betekent dat er opeens 160 leerlingen op de school zitten, om deze rede wordt er ook een noodlokaal gebouwd aan de oostelijke kant van de school. In dit jaar wordt Antoine Zwagerman aangesteld, niet als schoolhoofd maar als directeur. In 1988 wordt 1 leslokaal verbouwd tot gymzaal en wordt de lerarenkamer onder handen genomen.

De school in 1933 bestaande uit 4 lokalen (huidige lokaal 05 t/m 08).

In de jaren 90 is er al snel weer een jubileum, in 1992 komt de 200ste leerling op de school. In 1993 verhuist de directie naar boven. In 1994 gaat de school fuseren met ‘Westeinder Waterhoentje’, een katholieke school die in 1971 was opgericht door hetzelfde bestuur als de Jozefschool. Deze school heeft op dat moment nog maar 34 leerlingen. Vanwege de fusie moet de school veranderen van naam. Omdat de Sint Jozefschool een goede naam heeft wordt ervoor gekozen om alleen Sint van de naam af te halen. Ook het logo verandert, de twee kinderen worden in een modern jasje gestoken. Omdat het Westeinder Waterhoentje een Jenaplanschool was, worden er ook elementen van dit onderwijs meegenomen naar de Jozefschool. De kring krijgt een belangrijke rol binnen het onderwijs en elke vrijdag is er een weekafsluiting met de hele school. Met de nieuwe naam werd ook het nieuwe adres in gebruik genomen, hiervoor was de school officieel gevestigd aan de Stommeerweg 11.

In 1996 komt alweer de 300ste leerling op de school. Omdat de school zo snel groeit is er ook vraag naar meer leslokalen. Hierom worden er in 1996 wel 5 lokalen gebouwd. In het begin van het jaar 3 noodlokalen op het kleuterplein en later in het jaar wordt gestart met de bouw van 2 lokalen aan de noordelijke kant van de school (huidige lokaal 11 en 12) samen met de nieuwe hoofdingang.

De school blijft groeien en in 2000 worden 2 noodlokalen op de grond van het klooster geplaatst en in 2002 wordt alweer de 400ste leerling verwelkomt. In 2006 wordt er aan de noodbouw op de kloostergrond een speelzaal gebouwd en wordt er begonnen met één van de grootste verbouwingen. In het midden van de school worden in totaal 4 lokalen bijgebouwd en een nieuwe directiekamer. De noodlokalen op het kleuterplein worden vervangen door een nieuwe lokaal. In 2008 wordt het laatste jubileum gevierd, de school bestaat dan 75 jaar. Dit wordt wederom met een reünie en een feestweek gevierd.

Momenteel bestaat de school uit 18 klassen en 437 leerlingen. Twee noodlokalen staan op de grond van het klooster en dit symboliseert de band met de Karmel. De binding tussen school en parochie is voornamelijk praktisch van aard. De catecheseprojecten worden afgesloten met een viering in de kerk. Twee keer per jaar wordt er een gezinsviering georganiseerd in samenwerking met de parochie.

Op 12 juni 2022 is Antoine Zwagerman na 37 jaar als directeur met pensioen gegaan. René Veerman heeft het stokje van hem overgenomen.

De noodlokalen op de grond van het klooster zijn na 23 jaar hoog nodig aan vervanging toe, daarom wordt er in 2023 gestart met de bouw van een nieuwe vleugel aan de school. In de nieuwe vleugel komen 2 leslokalen en een speelzaal.