Stichting voor Katholiek Onderwijs Aalsmeer

De Antoniusschool, de Jozefschool en de Oosteinder vallen onder het bestuur van Stichting voor Katholiek Onderwijs Aalsmeer.

Voorheen namen ouders van de scholen zitting in het bestuur. Het bestuur kende een uitvoerend gedeelte en een intern toezichthoudend gedeelte. Het vernieuwde toezichtskader van de inspectie, de toenemende professionalisering en een wens om rollen en taken zuiver te organiseren heeft geresulteerd in het nieuwe bestuur. 

Er is gekozen voor een two tier model waarbij het bevoegd gezag ligt bij een college van bestuur. Dit college wordt gevormd door bestuurder Ryan Bakker. En er is een Raad van Toezicht. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is betrokken bij de bestuursstructuur.

Bent u benieuwd naar wie welke rol vervult binnen de SKOA? Of wilt u contact op nemen met het bestuur of de raad van toezicht. Alle informatie en de bestuursverslagen vind u op de website van de stichting.