Cultuureducatie

De Jozefschool vindt cultuureducatie heel belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Daarom steken we er ook veel tijd in om dit zo uitgebreid en onderbouwd mogelijk te doen. Er zijn 2 cultuurcoördinatoren, die op het moment de Post-HBO opleiding Cultuurbegeleider aan het afronden zijn. Zo willen we ons onderwijs nog meer verdieping geven.

Cultuureducatie is bij ons op vele manieren terug te vinden. Hieronder een impressie van wat we allemaal doen. U kunt ook onze cultuureducatie-presentatie bekijken. Er zijn doorlopende leerlijnen voor muziek, (gr. 1 t/m8), erfgoed (gr. 1 t/m 8) en beeldende vorming (gr. 3 t/m 8). Voor muziek en beeldende vorming zijn er vakdocenten die eens in de 2 weken de lessen geven in samenwerking met de leerkracht. De andere week geeft de leerkracht zelf les in muziek of beeldende vorming.

Bij elke jaargroep hoort een ‘grote’ excursie die past bij de erfgoedleerlijn en het lesprogramma van natuur, aardrijkskunde en/of geschiedenis en waardoor deze lesstof uit de methoden kan vervangen of aanvult.

De Jozefschool was in 2018 de cultuurschool van Noord-Holland!

Culturele-dag-4

De Jozefschool is een school die haar Katholieke identiteit wil uitdragen naar en met de kinderen en ook aan de directe omgeving. Er zijn vieringen in de naastgelegen kerk samen met ouders, Palmpaasstokken en surprises voor ‘Zon in de schoorsteen’ worden gemaakt en worden naar de zorgcentra gebracht. De projecten van “Heilige Huisjes” wordt gedraaid , waarbij de jaargroepen 5 t/m 8 de kerk, moskee, synagoge en tempel bezoeken.

De Jozefschool is ook een school met tradities, zoals het matinee waarbij meerdere keren per jaar de kinderen optreden voor elkaar en de ouders, de musical van groep 8 in de Studio’s van Aalsmeer, we doen mee met de Kinderboekenweek en de actie “Schoenmaatjes”.

Alle groepen doen minimaal een keer in het jaar een culturele activiteit in de Bibliotheek van Aalsmeer. Deze wordt verzorgd door bibliotheekmedewerkers. Er is op school een boekwinkel waar alle kinderen wekelijks kunnen sparen om boeken te kopen voor boekpromotie en om leesbevordering te stimuleren.

Tweejaarlijks doen we een groot project met alle groepen, meestal verdeelt over meerdere dagen. De insteek is altijd een onderbelicht kunstdiscipline te kiezen, zoals bijvoorbeeld dans, drama, audiovisueel of literatuur. In 2015 draaiden we een Vertelproject met verhaal voor alle groepen door een professionele verteller en workshops voor de oudere kinderen. In 2017 maakten we met de hele school een theatervoorstelling over de Middeleeuwen met dans, drama en acrobatiek doen door theaterbureau Spring.

Het andere jaar hebben we een klein project en kijken we film in een echte bioscoop in Studio Aalsmeer met alle groepen of is er een poppentheatervoorstelling of goochelvoorstelling.

Culturele organisaties in Aalsmeer;

Culturele-dag