Cultuureducatie

De Jozefschool vindt cultuureducatie heel belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Daarom steken we er ook veel tijd in om dit zo uitgebreid en onderbouwd mogelijk te doen. In 2018 werden we zelfs Cultuurschool van het jaar in Noord-Holland! 

Er zijn 2 cultuurcoördinatoren in ons team, die de Post-HBO opleiding Cultuurbegeleider hebben afgerond. Zo willen we cultuureducatie nog meer verdieping geven in ons onderwijs.

Culturele-dag-4

Onze visie op cultuureducatie:

Op de Jozefschool willen we met cultuureducatie ieder kind laten uitblinken op zijn of haar manier en daardoor zijn of haar zelfvertrouwen te laten groeien. (Hart)

De kinderen krijgen activiteiten en/of lessen aangeboden op het gebied van kunst, erfgoed, media en literatuur. De activiteiten en/of lessen zijn zoveel mogelijk verbonden aan het lesprogramma of de methoden of in plaats van leerstof uit de methoden. (Hoofd + Handen)

Hun creativiteit wordt gestimuleerd, het samenspel wordt bevorderd en hun verwondering vergroot. Verwondering over zichzelf, de ander, de omgeving, de tijd waarin ze leven, de geschiedenis en de multiculturele samenleving waarin ze staan.

Hieronder een impressie van wat we allemaal met cultuureducatie doen op school. U kunt ook onze cultuureducatie presentatie bekijken. Er zijn doorlopende leerlijnen voor muziek, (groep 1 t/m 8), erfgoed (groep 1 t/m 8) en beeldende vorming (groep 3 t/m 8). Voor muziek en beeldende vorming zijn er vakdocenten die eens in de 2 weken de lessen geven in samenwerking met de leerkracht. De andere week geeft de leerkracht zelf les in muziek of beeldende vorming.

Bij elke jaargroep hoort een ‘grote’ excursie die past bij de erfgoedleerlijn en het lesprogramma van Blink en waardoor deze excursie de lesstof kan vervangen of verrijken.

De Jozefschool is een school die haar Katholieke identiteit wil uitdragen naar en met de kinderen en ook aan de directe omgeving. Er zijn vieringen in de naastgelegen Karmel kerk samen met ouders, Palmpaasstokken en surprises voor ‘Zon in de schoorsteen’ worden gemaakt en worden naar de zorgcentra gebracht. De projecten van “Heilige Huisjes” wordt gedraaid, waarbij de jaargroepen 5 t/m 8 de kerk, moskee, synagoge en tempel bezoeken.

De Jozefschool is ook een school met tradities, zoals het Jozeftheater waarbij meerdere keren per jaar de kinderen optreden voor elkaar en de ouders, de musical van groep 8 in de Studio’s van Aalsmeer, we doen mee met de Kinderboekenweek en de actie “Schoenmaatjes”.

Alle groepen doen minimaal een keer in het jaar een culturele activiteit in de Bibliotheek van Aalsmeer. Deze wordt verzorgd door bibliotheekmedewerkers. Er is op school een boekwinkel waar alle kinderen wekelijks kunnen sparen om boeken te kopen voor boekpromotie en om leesbevordering te stimuleren.

Culturele-dag

Tweejaarlijks doen we een groot cultuurproject met alle groepen, meestal verdeelt over meerdere dagen. De insteek is altijd een onderbelicht kunstdiscipline te kiezen, zoals bijvoorbeeld dans, drama, audiovisueel of literatuur. In 2017 maakten we met de hele school een theatervoorstelling over de Middeleeuwen met dans, drama en acrobatiek samen met theaterbureau Spring. En in 2019 draaiden we het Poëzieproject in samenwerking met de School der Poëzie waarbij alle groepen een poëzie workshop kregen en de week Werd geopend door de schrijver en illustrator Ted van Lieshout.  In 2021 draaiden we het Vertelproject met verhalen door een professionele verteller Rudolf Roos en workshops voor de oudere kinderen.

Het andere jaar hebben we een klein cultuurproject en kijken we film in een echte bioscoop in Studio Aalsmeer of is er een goochelvoorstelling of maken we met alle groepen één muziekvideoclip.

Culturele organisaties in Aalsmeer: