Cultuureducatie

De Jozefschool vindt cultuureducatie heel belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Daarom steken we er tijd in om dit zo gevarieerd en onderbouwd mogelijk te doen. In 2018 werden we zelfs Cultuurschool van het jaar in Noord-Holland! 

Er is een intern cultuurcoördinator in ons team, die de Post-HBO opleiding Cultuurbegeleider hebben afgerond. Samen met de werkgroep Kunst & Cultuur geeft zij met cultuureducatie nog meer verdieping aan ons onderwijs.

Op de Jozefschool willen we met cultuureducatie ieder kind laten uitblinken op zijn of haar manier en daardoor zijn of haar zelfvertrouwen te laten groeien. (Hart)

De kinderen krijgen activiteiten en/of lessen aangeboden op het gebied van kunst, erfgoed, media en literatuur. De activiteiten en/of lessen zijn zoveel mogelijk verbonden aan het lesprogramma of de methoden of in plaats van leerstof uit de methoden. (Hoofd + Handen)

Hun creativiteit wordt gestimuleerd, het samenspel wordt bevorderd en hun verwondering vergroot. Verwondering over zichzelf, de ander, de omgeving, de tijd waarin ze leven, de geschiedenis en de multiculturele samenleving waarin ze staan.

Hieronder een impressie van wat we allemaal met cultuureducatie doen op school. U kunt ook onze cultuureducatie presentatie  bekijken. Er zijn doorlopende leerlijnen voor muziek, (groep 1 t/m 8), erfgoed (groep 1 t/m 8) en beeldende vorming (groep 3 t/m 8). Voor muziek en beeldende vorming zijn er vakdocenten die eens in de 2 weken de lessen geven in samenwerking met de leerkracht. De andere week geeft de leerkracht zelf les in muziek of beeldende vorming.

Bij elke jaargroep hoort een ‘grote’ excursie die past bij het lesprogramma van Blink en waardoor deze excursie de lesstof kan vervangen of verrijken. Blink is een methode die werkt in thema’s waarbij de vakken Burgerschap, Natuur, Aardrijkskunde en Geschiedenis zijn geïntegreerd.

De Jozefschool is een school die haar Katholieke identiteit wil uitdragen naar en met de kinderen en ook aan de directe omgeving. Er zijn vieringen in de naastgelegen Karmel kerk samen met ouders, Palmpaasstokken en surprises voor ‘Zon in de schoorsteen’ worden gemaakt en worden naar de zorgcentra gebracht. De projecten van ‘Heilige Huisjes’ wordt gedraaid, waarbij de jaargroepen 5 t/m 8 de kerk, moskee, synagoge en tempel bezoeken.

De Jozefschool is ook een school met tradities, zoals het Jozeftheater waarbij meerdere keren per jaar de kinderen optreden voor elkaar en de ouders, we vieren de Kinderboekenweek en de actie ‘Schoenmaatjes’.

Alle groepen doen minimaal een keer in het jaar een culturele activiteit in de Bibliotheek van Aalsmeer. Deze wordt verzorgd door bibliotheekmedewerkers. Er is op school een boekwinkel waar alle kinderen wekelijks kunnen sparen om boeken te kopen voor boekpromotie en om leesbevordering te stimuleren.

Tweejaarlijks doen we een groot cultuurproject met alle groepen, meestal verdeelt over meerdere dagen. Vaak is er een eind voorstelling of tentoonstelling voor de kinderen en de ouders als afsluiting. De insteek is altijd een onderbelicht kunstdiscipline te kiezen, zoals bijvoorbeeld dans, drama, audiovisueel of literatuur. In 2019 draaiden we het Poëzieproject in samenwerking met de School der Poëzie waarbij alle groepen een poëzie workshop kregen en de week werd geopend door de schrijver en illustrator Ted van Lieshout. In 2021 draaiden we het Vertelproject met verhalen door een professionele verteller Rudolf Roos en workshops voor de oudere kinderen.

Het andere jaar hebben we een klein cultuurproject en maken we met alle groepen één muziekvideoclip of is er een gastles of workshop passend bij Blink.

Culturele organisaties in Aalsmeer: