Vieringen

Op onze school vinden 2 keer per jaar vieringen plaats in de kerk O.L.V. van de Berg Karmel aan de Stommeerweg, de buurkerk. De vieringen staan in het thema van de feestdagen Kerst en Pasen. Voor deze beide feestdagen worden door alle klassen catecheseprojecten gevolgd en de viering en liedjes worden voorbereid. Het project wordt gezamenlijk afgesloten met een viering in de kerk. Ouders en belangstellende zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Zon in de schoorsteen

Elk jaar gaan de kinderen van groep 6 tot en met 8 keihard aan het werk om Sinterklaas een handje te helpen. De kinderen maken in groepjes surprises voor de mensen in Kloosterhof en in het Zorgcentrum.

De kinderen bedenken van te voren wat ze gaan maken. Ze nemen spullen mee van huis of pakken de benodigdheden van de zolder op school. De cadeautjes die in de surprises verpakt worden, worden door de kinderen zelf gekocht. Ze gaan op donderdagmiddag met een envelop met geld (wordt door de school verzorgd) naar de Zijdstraat om iets leuks te kopen. Daarna wordt er met veel enthousiasme gewerkt om de surprises zo mooi mogelijk te krijgen. Vaak wordt er ook een gedichtje bijgedaan. De volgende dag gaan ze verder met de surpises. Als alles in orde is gaan de kinderen, zeer trots, naar het Kloosterhof en het Zorgcentrum toe om de bewoners te verrassen.

Sinterklaasfeest

Rond december is het een drukte van jewelste in groep 1 tot en met 5. Er wordt hard geoefend, want Sinterklaas komt naar je Jozefschool. Op de bewuste ochtend van het grote kinderfeest verzamelen alle kinderen zich om Sinterklaas een warm onthaal te geven.

Hij heeft die week zijn eigen ontvangstkamer in de speelzaal gekregen. Alle groepen komen dan bij Sinterklaas op visite. Gewoon om een praatje met hem te maken of een liedje te zingen. Wie weet, misschien komen zelfs de cadeaupieten nog langs?

De hogere groepen vieren het Sinterklaasfeest op hun eigen manier. Er wordt in de weken ervoor lootjes getrokken en ze maken gedichten en surprises voor elkaar. Van Sinterklaas ontvangen zij nog een mooi klassencadeau.

Carnaval

Het carnavalsfeest op de Jozefschool is het grootste en leukste feest van het jaar. Elk jaar wordt de hele school omgetoverd in een groot spelletjespaleis. De kinderen kunnen de hele ochtend genieten van wel 58 activiteiten. Ze gaan in groepjes de verschillende spelletjes af. Deze spelletjes worden allemaal begeleid door enthousiaste ouders.

In alle lokalen is wat te doen. Zo is er een eng spookhuis, een swingende disco en een heus casino voor de bovenbouw. Daarnaast zijn er oud-Hollandse spelletjes, zoals spijkerpoepen en touwtje trekken. Ook is er aan de lekkere trek gedacht, er is een heus restaurant! De dag wordt afgesloten op het schoolplein, waar er nog lekker even gezamenlijk gedanst wordt.

Palmpasen

Elk jaar maakt groep 1 tot en met 5 een palmpaasstok. In kleine groepjes met leerlingen van verschillende leeftijden wordt er een ochtend geknutseld, getekend en gekleurd.

Aan het eind van de ochtend vertrekt er een bonte stoet van school. Al zingend lopen we naar het Zorgcentum, Ons Tweede Thuis en het Kloosterhof. Daar worden de stokken overhandigd aan de bewoners.

Paaseieren zoeken

Een oude en vooral gezellige traditie van de Jozefschool. De juffen en meesters zorgen voor eitjes voor de kinderen uit hun klas. Daarbij wordt alle creativiteit in de strijd gegooid: want wie heeft er dit jaar de mooiste eitjes? En wie weet er weer iets origineels te bedenken?

Zodra de kinderen van groep 8 bij de kleuters binnen zijn om op te passen gaan de leerkrachten naar buiten. De eieren worden goed verstopt en dan kunnen de kinderen komen. Iedereen zoekt de eitjes van zijn eigen klas. Soms is het erg lastig en helpt iedereen elkaar om dat laatste eitje te vinden. Af en toe wordt er zelfs nog een ei van vorig jaar gevonden!

Laatste schooldag

Van de laatste schooldag wordt door het team en de ouderraad van de Jozefschool elk jaar iets speciaals gemaakt.

Voor leerlingen, ook de kleinsten, wordt een gezamenlijke activiteit georganiseerd die het schooljaar op een leuke manier afsluit. Ook voor dit jaar staat er weer iets leuks gepland, waardoor elke leerling met een feestelijk gevoel de grote vakantie ingaat!

Excursies

Gedurende het jaar gaan alle groepen op diverse excursies. Soms in de directe omgeving van school, zoals het kabouter- en egelpad en soms wat verder weg zoals het Rijksmuseum.

De volgende excursies worden er onder andere gedaan: