Tussenschoolse opvang

Op de Jozefschool gaan de kinderen tussen de middag niet naar huis. Dit betekent dat wij tussenschoolse opvang organiseren (de kinderen spelen buiten en lunchen in de klas). Op het moment dat de leerkracht lunchpauze heeft, is er een vaste TSO-medewerker die toezicht houdt op de leerlingen. De TSO-medewerker is een geschoolde medewerker van Solidoe (kinderopvang) of een vrijwilliger die aan onze school verbonden is. De TSO medewerkers zijn bekend met het Kanjerprotocol dat wij op school hanteren.

Aan de tussen schoolse opvang zijn kosten verbonden. Hiervoor vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage van 50 cent per dag. Met deze bijdrage financieren wij o.a. professionele medewerkers, vrijwilligersvergoeding, educatieve leskisten, sport- en spelmaterialen, scholing en hygiënische- en schoonmaakkosten. De inkomsten en uitgaven van de TSO worden jaarlijks gecontroleerd door een ouder van de MR.

Wij zoeken regelmatig nieuwe vrijwilligers die minimaal 1 keer per week zich in willen zetten voor de TSO. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met onze TSO-coördinator (Sandra Lissenburg) via 0297-326291.

Bij de inschrijving van uw kind tekent u een machtiging, het bedrag wordt jaarlijks automatisch afgeschreven. Kan u of wilt u de vrijwillige bijdrage niet betalen, storneer dan de betaling bij uw bank. Voor ouders die de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen is er een mogelijkheid om een tegemoetkoming aan te vragen bij de gemeente Aalsmeer (sociaal loket 0297-387575).