VO

Informatie

Traject Jozefschool naar VO

Vanwege de voortgaande Corona-pandemie hebben alle scholen voor voortgezet onderwijs in de Kernprocedure Amstelland gezamenlijk besloten ook in 2022 geen fysieke Open Huizen en Open Dagen te organiseren. Hetzelfde geldt voor de overige voorlichtingsactiviteiten. Wel zal iedere school in digitale vorm alternatieven aanbieden. Deze activiteiten zullen op de websites van de individuele scholen worden gepubliceerd. De Open Huizen en Open Dagen zoals in de onlangs verschenen Schoolkeuzegids Kernprocedure Amstelland 2022 staan vermeld, komen daarmee te vervallen. Scholen voor vmbo-b en k kunnen, gezien het specifieke karakter van hun opleiding, wel besluiten tot bepaalde fysieke PR-activiteiten.

De wijze van aanmelden in de aanmeldweek, die loopt van 7 t/m 11 maart, is net zoals vorig jaar van school tot school verschillend. De VO-scholen publiceren hun aanmeldprocedure op hun website.