SKOA

De Jozefschool is onderdeel van de Stichting voor Katholiek Onderwijs Aalsmeer (SKOA). Onder deze stichting vallen nog twee katholieke basisscholen, te weten de Antoniusschool in Kudelstaart en de Oosteinder in Aalsmeer. Het schoolbestuur heeft tot taak de scholen in staat te stellen goed basisonderwijs te bieden. Het gaat hierbij onder andere om de leermiddelen, het gebouw en natuurlijk ook om een goed samengesteld leerkrachten team. Dit laatste vereist een zorgvuldig personeelsbeleid. Het schoolbestuur heeft tevens tot taak de voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van de eigen identiteit van  de drie katholieke basisscholen. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het benoemingsbeleid.

Voor de praktische uitvoering van dit beleid zijn de directies van de drie scholen verantwoordelijk. De directie bereidt plannen voor, leidt sollicitatiegesprekken bij vacatures, regelt onderhoudswerkzaamheden, zorgt voor goed lesmateriaal, draagt zorg voor een evenwichtig en deskundig team,  kortom: heeft de dagelijkse leiding van de school. Over alle belangrijke zaken wordt door de directie en medezeggenschapsraad van de school  regelmatig overleg gevoerd. Het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk, ook voor het financiële beleid. Het besturen van de scholen is vrijwilligerswerk. Het staat of valt bij de betrokkenheid van de ouders. Heeft u belangstelling voor het schoolbestuur, concrete voorstellen of vragen, neem dan gerust contact op met de directie. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen. Het adres van het schoolbestuur is: Stichting Katholiek Onderwijs Aalsmeer, Gerberastraat 2, 1431 SG Aalsmeer. Of via e-mail naar skoabestuur@sko-aalsmeer.nl.