Aanmelden Nieuwe Leerling

Stichting SKOA

In de gemeente Aalsmeer staan drie katholieke scholen, de Jozefschool aan de Gerberastraat te Aalsmeer, de Antoniusschool te Kudelstaart en de Oosteinderschool op de rand van de wijk Oosteinder / Nieuw Oosteinde.

De belangstelling voor katholiek onderwijs in Aalsmeer is groot. Op de Jozefschool kunnen per leerjaar maximaal 60 kinderen geplaatst worden, inclusief 4 calamiteitenplaatsen. Bij overschrijding van inschrijvingen treedt er een aannamebeleid in werking.

Voor een nadere kennismaking en rondleiding door de school maken wij graag een afspraak. Daarvoor vult U het voorlopige inschrijfformulier in, zodat wij contact  met u op kunnen nemen. Na het gesprek volgt een eventuele aanmelding.

Informatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; www.rijksoverheid.nl.

Aanmeldformulier

Achternaam*

Roepnaam*

Burgerservicenummer

Geboortedatum


Straat en huisnummer

Postcode

Woonplaats

E-mail*

Telefoonnummer


Vul hier onder de naam en geboortedatum van eventuele jongere broertjes en/of zusjes in:

Naam broertje/zusje
Geboortedatum

Naam broertje/zusje
Geboortedatum

Naam broertje/zusje
Geboortedatum

Naam broertje/zusje
Geboortedatum


Is uw kind katholiek gedoopt?
JaNee
Zijn de ouder(s) katholiek gedoopt?
JaNee
Bent u leerkracht in dienst bij SKOA?
JaNee
Woont uw kind in de gem. Aalsmeer?
JaNee


Opmerkingen


Jozefschool