Links

Andere scholen uit de Stichting voor Katholiek Onderwijs Aalsmeer

www.oosteinder.nl

www.rkantonius.nl

Informatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

www.rijksoverheid.nl

Amstelronde

Wij maken gebruik van de expertise van Amstelronde. Amstelronde werkt aan passend onderwijs voor alle kinderen van vier tot twaalf jaar in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Amstelronde – passend onderwijs
Bouwerij 102
1185 XX Amstelveen
Telefoonnummer: 020-6401917
website: www.amstelronde.nl
e-mail: info@amstelronde.nl

Postadres
Postbus 8079
1180 LB Amstelveen

Overige links

ggd.amsterdam.nl

U kunt bij de GGD (afdeling Jeugdgezondheidszorg – JGZ) terecht voor onderzoek, voorlichting, advies en kortdurende begeleiding van leerlingen, leerkrachten en ouders.

www.opvoedadvies.nl

Deze site is een steunpunt voor iedereen die vragen heeft over opvoeding en problemen met en bij kinderen tussen de 0 en 18 jaar.

www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Ik vermoed huiselijk geweld is voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving en denkt aan kindermishandeling.

www.onderwijsinspectie.nl

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en valt organisatorisch onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. U vindt op deze website onder meer de beoordeling van de inspectie over scholen, de zogenoemde Kwaliteitskaarten.

www.esa-aalsmeer.nl

Voor informatie over het zwembad kunt u op deze website kijken.

www.jeugdfondssportencultuur.nl

Het Jeugdfonds Sport Aalsmeer en Jeugdfonds Cultuur Aalsmeer hebben als missie om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met sport en cultuur. De fondsen betalen de contributie / het lesgeld voor gezinnen waar te weinig geld is om lid te worden van een sportclub, muziek- of dansles, theaterschool of een andere creatieve cursus.

www.balansdigitaal.nl

Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS.

Voor ouders met leerlingen in groep 8

www.wellant.nl
Wellantcollege Aalsmeer

www.thamen.nl
Thamen Uithoorn

www.hubertusberkhoff.nl/
Hubertus Berkhoff Amsterdam

www.ma-web.nl
Mediacollege Amsterdam

www.kajmunk.nl
Kaj Munk College Hoofddorp

www.hermannwesselinkcollege.nl
HWC Amstelveen

www.kshhoofddorp.nl
Kath. Scholengemeenschap Hoofddorp

www.amstelveencollege.nl
Amstelveen College

www.alkwin.nl
Alkwin Kollege Uithoorn

www.barlaeus.nl
Barlaeus Gymnasium Amsterdam