De belevenissen tijdens het PAS-moment

September 2018 – februari 2019

Een keer in de week neemt juf Claudia leerlingen mee uit de groepen 2 die buiten de groep meer uitdaging aangeboden krijgen. Dit zijn kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Wat hebben we het eerste half jaar gedaan?
We hebben eerst met elkaar kennisgemaakt, omdat de leerlingen uit verschillende kleutergroepen kwamen. We deden een spannend spel “Wie heeft het gedaan?” Wie had de magische ring van de Koning gestolen?

Daarna hebben de leerlingen met het plusproject “De blauwe vinvis” van Kleuteruniversiteit gewerkt. In het project zitten uitdagende activiteiten bij het informatieve prentenboek “De blauwe vinvis”. Voordat de juf het prentenboek ging voorlezen, gingen we raden aan de hand van het geluid van een vinvis over welk dier we gingen werken. Wat maken die walvissen een gekke geluiden!

Bij de bladzijden uit het boek waren verschillende taal-rekenen-wereldoriëntatie- crea activiteiten. Hieronder enkele voorbeelden van de paslessen:

– We gingen meten in meters hoe lang een blauwe vinvis in het echt is, buiten met een draad van wol.
– Hoe groot is de bek van een vinvis? Tellen tot 50.
– Wegen met verschillende weegschalen, hoe zwaar ben ik en de blauwe vinvis? Wat is een kilo?
– Werken met een staafdiagram over leeftijden, zelf informatie verzamelen, invullen, aflezen.
– Krill vangen met letters erop en daar woorden en zinnen mee maken, lezen en schrijven.
– Hoe meng je nu de kleur verf van het vel van de blauwe vinvis om te schilderen, die eigenlijk niet eens blauw is?

Elke les blikten we terug op de vorige les, we hadden we de week ervoor geleerd? Wat weten we nu van de blauwe vinvis? De leerlingen leerden dat fouten maken mag, daar leer je juist van! Je mag hulp vragen aan de juf of een ander. De leerlingen leerden samenwerken en plannen maken om een probleem aan te pakken. En de leerlingen tekenden of schrijven in hun vinvissen logboek elke week informatie over de blauwe vinvis.

Tot slot maakten de leerlingen een eigen blauwe vinvis van kosteloos materiaal naar eigen idee, maar de vinvis moest wel kunnen drijven. En lukte dat in de watertafel? Het was een leuke spannende afsluiting van het project.