De belevenissen tijdens het PAS-moment

November 2019 – februari 2020

Vanaf november doen een aantal kinderen wekelijks een Pas-moment. Hierbij worden de kinderen uitgedaagd om verschillende denkvaardigheden toe te passen bij diverse activiteiten. We hebben de volgende activiteiten gedaan: Denksleutels, spiegelen en bouwen met Kapla, Sudoku’s, creatief denken ‘Wat zie je in een wc-rol?, Carcassonne jr, zoekplaten, plattegronden lezen, rekenen hoeveel land voor elk dier, spel Confetti, toren bouwen van kaarten, complexe memory, coderen en het spel Speedcups.

Maart – juli 2019

Een keer in de week neemt juf Claudia leerlingen mee uit de groepen 2 die buiten de groep meer uitdaging aangeboden krijgen. Dit zijn kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Wat hebben we het tweede half jaar gedaan?

We hebben eerst met elkaar kennisgemaakt, omdat er 3 nieuwe leerlingen bijkwamen. We deden een leuke activiteit met Storycubes. Met dobbelstenen met plaatsjes maakten we samen de meest fantastische zinnen en verhalen.
Daarna hebben de leerlingen met het plusproject “Naar het pretpark” van Kleuteruniversiteit gewerkt. In het project zitten uitdagende activiteiten bij het informatieve prentenboek “Naar het pretpark” van de Willeweten serie” dat werd voorgelezen.
We begonnen met het maken van een mindmap over pretparken met foto’s. Met het groepje de foto’s sorteren en taken verdelen om te werken, wie plakt, wie schrijft er woorden bij, etc.

En voordat we het pretpark in konden deden we mee aan een spaaractie voor korting, zodat we met goedkopere kaartjes het pretpark in konden. Hierbij leerden de kinderen eenvoudige rekensommen en rekenen met geld.
De leerlingen kregen een eigen plattegrond van het park, zodat ze looproutes konden bekijken en ze af konden kruizen welke attracties we “bezochten” in de pasmomenten:
– De achtbaan: Taal: trainen visueel geheugen en kritisch luisteren
– Boomstammen: Rekenen: verkort tellen en de telrij
– Rit in het donker: Taal: auditieve synthese = werken met letters en woorden maken
– Lekkere trek: Rekenen: lezen van plattegrond en begrippen als links/rechts
– Hoge nood: Taal: Weten dat zin uit woorden bestaat en deze langer maken
– Reuzenrad: Ruimtelijk inzicht en standpunt innemen

Ra, ra, ra waar stond deze fotograaf op school?????
Elke les blikten we terug op de vorige les, wat hadden we de week ervoor geleerd? De leerlingen leerden dat fouten maken mag, daar leer je juist van! Je mag hulp vragen aan de juf of een ander.
Tot slot maakten de leerlingen naar eigen idee, met creatief denken en proberen te overleggen en samen te werken een pretpark: Kristal Pretpark. Het was een leuke afsluiting van het project.

September 2018 – februari 2019

Een keer in de week neemt juf Claudia leerlingen mee uit de groepen 2 die buiten de groep meer uitdaging aangeboden krijgen. Dit zijn kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Wat hebben we het eerste half jaar gedaan?
We hebben eerst met elkaar kennisgemaakt, omdat de leerlingen uit verschillende kleutergroepen kwamen. We deden een spannend spel “Wie heeft het gedaan?” Wie had de magische ring van de Koning gestolen?

Daarna hebben de leerlingen met het plusproject “De blauwe vinvis” van Kleuteruniversiteit gewerkt. In het project zitten uitdagende activiteiten bij het informatieve prentenboek “De blauwe vinvis”. Voordat de juf het prentenboek ging voorlezen, gingen we raden aan de hand van het geluid van een vinvis over welk dier we gingen werken. Wat maken die walvissen een gekke geluiden!

Bij de bladzijden uit het boek waren verschillende taal-rekenen-wereldoriëntatie- crea activiteiten. Hieronder enkele voorbeelden van de paslessen:

– We gingen meten in meters hoe lang een blauwe vinvis in het echt is, buiten met een draad van wol.
– Hoe groot is de bek van een vinvis? Tellen tot 50.
– Wegen met verschillende weegschalen, hoe zwaar ben ik en de blauwe vinvis? Wat is een kilo?
– Werken met een staafdiagram over leeftijden, zelf informatie verzamelen, invullen, aflezen.
– Krill vangen met letters erop en daar woorden en zinnen mee maken, lezen en schrijven.
– Hoe meng je nu de kleur verf van het vel van de blauwe vinvis om te schilderen, die eigenlijk niet eens blauw is?

Elke les blikten we terug op de vorige les, we hadden we de week ervoor geleerd? Wat weten we nu van de blauwe vinvis? De leerlingen leerden dat fouten maken mag, daar leer je juist van! Je mag hulp vragen aan de juf of een ander. De leerlingen leerden samenwerken en plannen maken om een probleem aan te pakken. En de leerlingen tekenden of schrijven in hun vinvissen logboek elke week informatie over de blauwe vinvis.

Tot slot maakten de leerlingen een eigen blauwe vinvis van kosteloos materiaal naar eigen idee, maar de vinvis moest wel kunnen drijven. En lukte dat in de watertafel? Het was een leuke spannende afsluiting van het project.