De belevenissen van de PAS-klas

15 maart 2018

Na het begin van deze middag met de denkspellen hebben we even stil gestaan bij Steven Hawking. Een aantal leerlingen hadden al over deze meneer gehoord en over zijn dood. Anderen waren verbaasd over de foto van deze bijzondere verschijning op het digibord. We hebben een stukje van een tv programma gekeken waar werd verteld over deze natuurkundige, zijn leven en zijn onderzoeken. Zo kwamen we er achter dat hij ook onderzoek heeft gedaan naar zwarte gaten. Een onderwerp wat door twee onderzoek groepjes in de Pasklas wordt onderzocht.

Daarna heeft juf Andrea gewerkt met een groep leerlingen aan de Mindset werkboeken. Ze hebben hiervoor ook een opdracht voor thuis meegekregen. De andere leerlingen hebben met juf Marjolein geluisterd naar de knagende vraag van Teacke.

We hebben in twee groepen gefilosofeerd over de vraag: Kun je bellen in de ruimte? De meningen waren sterk verdeeld in de groepjes. Een filmpje van het klokhuis gaf ons antwoord.

Natuurlijk is er weer hard gewerkt aan de onderzoeksvragen en de deelvragen. Volgende week nog één les en dan moet er een presentatie gemaakt worden.  Hiernaast een overzicht van de onderzoeksvragen en deelvragen van de leerlingen.

8 maart 2018

Derek was deze keer aan de beurt voor de vraag die knaagt. Hij vroeg zich af of de tulpen die thuis op tafel slap in de vaas hingen nu dood waren of weer mooi werden als hij ze water gaf. En waarom groeien tulpen in Nederland zo goed?

Deze les hebben de leerlingen voor zichzelf een evaluatieformulier ingevuld over het onderzoek waar ze de afgelopen weken aan hebben gewerkt. De successen en aandachtspunten die op dit formulier worden opgeschreven kunnen weer gebruikt worden bij het volgende onderzoek. Want we gaan nog 4 weken door met het onderzoekend leren. Deze keer bedachten de leerlingen zelf wat ze nog zouden willen onderzoeken met betrekking tot het onderwerp ruimte. Om te kijken met welke andere leerling je de komende 4 weken het beste kon gaan samenwerken hebben de leerlingen gespeeddate. Na een minuut per ronde naar elkaars ideeën en interesses geluisterd te hebben werden er tweetallen gevormd. De tweetallen hebben samen weer een gezamenlijke onderzoeksvraag geformuleerd. Daarnaast is er een deelvraag geformuleerd en een persoonlijk leerdoel gesteld. De komende lessen worden alle stappen uit de onderzoek cyclus weer doorlopen. De focus ligt ook op goed plannen en taken verdelen. 29 Maart moet het onderzoek af zijn en gaat er gepresenteerd worden.

22 februari 2018

 

Vorige les en deze les is er heel hard gewerkt aan de antwoorden op de onderzoeksvragen en de deelvragen. Daarnaast is er ook gewerkt aan de presentaties van de resultaten van de onderzoeken. Vandaag was de les waarop iedere groep zijn antwoord op de onderzoeksvraag presenteerde. Dit mocht in 10 minuten per groepje. De leerlingen gaven elkaar na afloop tips en tops.

8 februari 2018

Week vier van ontdek de ruimte.

Vandaag is in de Pasklas door de ene helft gewerkt aan het portfolio en de andere vraag heeft geluisterd naar de knagende vragen van Tim en Stijn. Tim wilde weten of de aarde echt rond is en Stijn was er naar benieuwd hoe lang het duurt voordat de Donald Duck af is.

Er is hard gewerkt aan de onderzoeksvragen. Daarbij is goed gekeken naar de planning. Verschillende kinderen hadden ook thuis informatie opgezocht en deze meegenomen naar de Pasklas.

Volgende week verder aan het onderzoek en een begin maken aan de presentaties.

1 februari 2018

Week drie van ontdek de ruimte.

Deze Pasklas begonnen we met het opzoeken van de kaartjes met helpende gedachten. Voor iedere leerling waren er drie kaartjes die ze vorige week hebben uitgezocht. De kaartjes zitten nu in ieders etui. Als het eens tegenzit of iets niet lukt dan kunnen ze een helpende gedachte kiezen wat bij de situatie past en wat ze mogelijk verder kan helpen. Daarnaast hebben we weer even stilgestaan bij ieders persoonlijke leerdoel. Hoe ga je daar deze les mee aan de slag?

Daarna was het tijd voor de knagende vraag van Eva. Niet met de hele groep want een deel ging met meester Wil mee om te werken aan het portfolio.

Eenmaal terug in de klas zijn we weer met ons werkboek over de ruimte verder gegaan. De leerlingen hebben nagedacht over wat ze zelf graag zouden onderzoeken als ze wetenschapper zijn. En er is een planning gemaakt voor het uitvoeren van het onderzoek de komende drie weken. Iedereen heeft taken verdeeld. Volgende week gaan we aan de slag met de deelvragen en de rest van het onderzoek. Ook dan gaan we weer kijken naar de planning en de persoonlijke leerdoelen.

25 januari 2018

Week twee van ontdek de ruimte.

We begonnen deze middag met het uitzoeken van 3 helpende gedachtes die kunnen worden ingezet wanneer de kinderen bezig zijn met hun leerdoel of met wat anders, en het zit even tegen. Deze helpende gedachtes lagen als kaartjes op de tafel.

De stap in onze onderzoekscyclus deze week is verkennen. We zijn dat gaan doen door een film van het Klokhuis te kijken over ons zonnestels en de binnen en buitenplaneten. Ook hebben de kinderen in groepjes van 3 een kort onderzoek gedaan naar de eigenschapen en kenmerken van verschillende planeten.

Daarna was het de tijd om per groepje van 3 een onderzoeksvraag uit te zoeken. De vier groepjes gaan komende weken onderzoek doen naar: zwaartekracht, de invloed van de zon en de mogelijkheden van een stad op Mars. Ze hebben een hypothese gesteld en bedacht welke bronnen ze kunnen gaan gebruiken. Volgende week gaan we een planning maken.

18 januari 2018

Vandaag hebben we een begin gemaakt aan het Project: ontdek de ruimte. Dit project is gemaakt door de Universiteit van Leiden. Tijdens dit project gaan de kinderen een onderzoek doen met betrekking tot het onderwerp ruimte. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de onderzoekscyclus. De komende 6 weken doorlopen we elke week een stap uit de cyclus. Vandaag was het de stap verwonderen. Dit hebben we gedaan door een aantal korte filmpjes te kijken en te filosoferen over het onderwerp ruimte. We hebben vandaag ook nagedacht over ons persoonlijk leerdoel voor de komende weken en deze op papier gezet.

11 januari 2018

Vandaag de eerste Pasklas voor 6 leerlingen. Vandaar dat deze keer in het teken stond van kennismaken. Na de (denk)spellen waar we wekelijks 15 minuten mee beginnen, gingen de leerlingen met elkaar speeddaten. 2 minuten lang konden ze de leerling die tegenover hen zat bevragen over de Pasklas, en over de leerling zelf en diens verwachtingen, interesses en kwaliteiten. Daarna een Energizer om elkaars namen nog beter te leren kennen.

Vervolgens is er een mindmap gemaakt over de Pasklas en besproken in groepjes.

Rond 14.00 is de groep gesplitst. De nieuwe Pasklaskinderen gingen aan het werk met meester Wil. Ze gingen werken in het Mindset werkboek en maken zo kennis met Growie en Fixie. Growie en Fixie zijn twee figuren in het werkboek die het verschil tussen vastemindset (Fixie) en groeimindset (Growie) duidelijk maken aan de kinderen.

De leerlingen die al langer in de Pasklas zitten hebben met juf Marjolein gesproken over de knagende vragen die je soms kunt hebben. De leerlingen is gevraagd  de komende weken een knagende vraag te formulieren en deze te gaan onderzoeken. Over twee weken is de eerste leerling aan de beurt om te vertellen over haar knagende vraag en het gevonden antwoord.

De komende weken gaan we werken aan het onderwerp ruimtevaart. Om er vast een beetje in te komen hebben de kinderen in groepjes met Kapla iets gemaakt wat met ruimtevaart te maken had. Volgende week de start van dit project.

14 en 21 december 2017

Deze bijeenkomsten stonden in het teken van reflectie. Aan de hand van allerlei uitgestalde kaartjes ( talentenkaartjes, emotiekaartjes, helpende gedachtes etc) mocht je je eigen ‘prikbord’ samenstellen. Wat past bij jou?

In de tweede les gingen de kinderen ontdekken hoe de anderen hen zagen. Bij elk kind werd een passend kaartje gezocht. Er werd waar nodig een toelichting gegeven. Heel mooi om te zien hoe iedereen elkaars eigenschappen/talenten kon zien en benoemen.

Tenslotte hebben de kinderen uitgekozen waar ze voor willen gaan: aan welk talent, eigenschap of helpende gedachte willen ze nog meer werken de komende tijd.

Daarna hebben we de portfolio’s afgerond. De kinderen gaan ze thuis en aan hun leerkracht laten zien, daarbij vertellend wat ze gedaan en geleerd hebben. De middag werd feestelijk afgesloten met heerlijke gebakjes!  Bedankt bezorgers!

7 december 2017

Vandaag stond geheel in het teken van robotisering. In 2017 kan de robot al heel veel, maar hoe zou dat in de toekomst zijn?

Er werd eerst in kleine groepjes gediscusieerd over verschillende stellingen. Bijvoorbeeld: ‘Je ouders gaan een avondje uit en er komt een oppasrobot. Hoe zou je dat vinden?’ Voordat de discussie ontbrandde, kregen de kinderen de mogelijkheid om alle voor en tegenargumenten te bedenken, zodat ze zich goed in de argumentatie van een ander konden verplaatsen. Goed luisteren naar een ander bleek dan ook belangrijk te zijn!

Bij de afsluitende opdracht maakten de kinderen een ontwerp bij de volgende stelling: “Stel dat er in de toekomst robotjuffen of -meesters komen. Hoe zouden die er dan uit moeten zien?” Aan het eind kregen de kinderen de gelegenheid om aan elkaar de ontwerpen te laten zien en uit te leggen waarom ze bepaalde keuzes hadden gemaakt.

30 november 2017

Vandaag was het zover! De escaperoom werd gespeeld door een zorgvuldig samengesteld team van kinderen. Het was net niet gelukt om de code op tijd te kraken. Na afloop hebben de kinderen van de Pas-klas de spelers geïnterviewd. De reacties waren positief en de kinderen zijn trots op het resultaat dat neergezet is. Daarna is besproken wat de kinderen geleerd hebben van dit project en er is gereflecteerd op het eigen leerdoel.

9 november 2017

Vandaag hebben de kinderen ervaren en geleerd wat er nodig is voor een goede samenwerking. Daarbij hebben ze ook kennis gemaakt met de teamrollen van Belbin. Met al deze kennis hebben ze een team van kinderen samengesteld dat de gemaakte escaperoom gaat uitproberen op 30-11.

2 november 2017

De kinderen zijn begonnen met het spelen van het spel ‘Wie heeft het gedaan?’. Dit spel doet een beroep op je geheugen en op de samenwerking.

Deze beide aspecten kwamen ook in de rest van de les naar voren. Er is met elkaar weer hard gezwoegd om de escaperoom gereed te krijgen. De kinderen bedachten hun eigen tip om dit proces goed te laten verlopen. Mooi om te zien dat kinderen hierin groeien.

Een aantal kinderen zijn de uitdaging van de thuisopdracht zeer goed aangegaan. Zij hadden hun geheugen getraind met zeer moeilijke rijtjes zoals Italiaanse woorden, Zweeds, Latijnse bloemennamen, Japanse judoworpen etc. Ook is geprobeerd de volgorde van een kaartspel uit het hoofd te leren. Het ging natuurlijk om welke technieken je daarvoor gebruikt.

19 oktober 2017

Er is besproken hoe het staat met de doelen die gesteld zijn. Lukt het ieder om aan zijn persoonlijke doel te werken?

Na de knagende vraag zijn de kinderen praktisch aan de slag gegaan met de uitwerking van de escaperoom. Het bleek voor veel kinderen moeilijk je niet in je enthousiaste ideeën te verliezen en toch praktisch te werk te blijven gaan. Daarom reflecteren we steeds op het proces.

Verder hebben we het gehad over het geheugen, en gaan de kinderen een geheugenuitdaging aan thuis.

6 oktober 2017

Vandaag hebben we naast de knagende vragen een taakverdeling voor het werken aan de escaperoom gemaakt. Daarnaast hebben we gefilosofeerd over een aantal bijzondere citaten. We stonden ook stil bij wat we nu geleerd hebben op het gebied van kennis, vaardigheden en gedachten.

28 september 2017

Vandaag hebben we verder gepraat over de doelstellingen van de kinderen.

Ook zijn de eerste ‘vragen die knagen’ gepresenteerd. Zo vroeg een kind zich af terwijl hij naar de lucht keek, hoe snel de wolken zich bewegen. ( ….kleine wolken kunnen wel 400 km/uur!)

Met behulp van het Tasc-model zijn we verder gegaan met het onderwerp escaperoom. Na informatie te hebben gekregen over de soorten puzzels, is er gebrainstormd over ideeën. Er is een keuze gemaakt en de kinderen gaan volgende week verder met de taakverdeling om de escaperoom te realiseren.

Tenslotte hebben de kinderen het creatief denken geactiveerd met een denksleutel.

21 september 2017

De meeste kinderen hadden zorgvuldig hun werkpunten/leerdoelen gekozen. Wat leuk om te merken dat de ouders betrokken zijn, doordat ze met de kinderen het doelenblad hebben doorgenomen. We gaan nu het doel SMART proberen te maken.

Vandaag werd ook de opdracht bekend: Ontwerp in maximaal 7 lessen een escaperoom, richt de escaperoom in en laat hem spelen door een zo’n ideaal mogelijk team van kinderen van school.

We hebben vervolgens criteria geformuleerd waar onze escaperoom aan moet voldoen. Volgens het TASC-model gingen we nu zoveel mogelijk ideeën bedenken voor het verhaal rond onze escaperoom. We hebben gestemd voor het beste idee. (Dat blijft natuurlijk nog even geheim)

Tenslotte hebben we nog aan ons portfolio gewerkt. De kinderen mogen zich thuis al gaan verdiepen in soorten puzzels, raadsels. Volgende week gaan we daar mee verder.

14 september 2017

Vandaag is de Pasklas weer gestart!  Iedereen heeft er zin in.

De kinderen gaan hun eigen leerdoelen bedenken voor de komende periode. Zij hebben daar als hulpmiddel een doelenlijst voor meegekregen. Volgende week hebben ze hun doelen paraat.

Ook hebben we de kaft van het portfolio gemaakt. Voorop komt een symbool dat voor het leren in de Pasklas staat.

We werken de komende periode aan het onderwerp ‘Escaperoom’. Dit doen we aan de hand van het TASC-model waarbij je het eigen denk- en werkproces leert organiseren. De eerste fase is ‘ Wat weten we van het onderwerp?’ . Daarbij hebben we zelf ervaren hoe het is om binnen 15 minuten een code te kraken. Valt niet mee! Daarna hebben we een mindmap gemaakt over wat we al weten over de Escaperoom en de aflevering van het Klokhuis gezien over dit onderwerp. Volgende keer horen de leerlingen wat de precieze opdracht wordt.

6 juli 2017

Na het werken uit het Mindsetwerkboek hebben we gewerkt met denksleutels over vakantie.

In groepjes hebben kinderen gewerkt aan een oplossing voor één van de drie problemen. Het out of de box denken is hierbij belangrijk.

Volgende week gaan ze deze kort presenteren op een zo origineel mogelijke manier. Liefst iets heel nieuws wat we nog niet hebben gezien in de Pasklas.

Daarna hebben de leerlingen zelf in groepjes een denksleutel bedacht over de vakantie. We hebben drie bruikbare uitgezocht die volgende week in de groep worden besproken. Als ze goed genoeg zijn nemen de kinderen deze denksleutels mee naar de klas om ze aan de klas voor te leggen.

15 juni 2017

Vandaag gingen de kinderen verder werken aan hun portfolio. In de vorige les hadden ze daarvoor al een verslag geschreven over hun vaardigheden die ze al hadden, geleerd hadden, of nog willen oefenen in de Pasklas. We begonnen met een woordweb om ideeën te vergaren over wat je nog meer in je portfolio kon laten laten zien. (schetsen van pasklasprojecten, je apc-profiel, een speciaal zelfportret etc..) Daarna werd er door ieder op zijn eigen wijze aan gewerkt.

1 juni 2017

Vandaag heeft een aantal kinderen de laatste hand gelegd aan de verdeelmachine. Degenen die dit al hadden afgerond hebben het spel Vlotte Geesten XL gespeeld. Een enorme uitdaging! Elke ronde werd een kaart omgedraaid. De spelers moesten nu zo snel mogelijk het gezochte voorwerp pakken of roepen. Wie dat het snelste deed, kreeg de kaart. Met de meeste kaarten had je gewonnen. De spanning was alom te snijden. Iedereen wilde graag winnen, maar er kon er maar één de beste zijn. Dit deed een groot beroep op incasseringsvermogen en concentratie.

Vervolgens zijn de kinderen begonnen aan hun eigen portfolio. Centraal hierbij staat welke vaardigheden de kinderen geleerd hebben in de PAS-klas en welke ze nog verder willen ontwikkelen. De vaardigheden werden gekoppeld aan activiteiten die wij de afgelopen perioden in de PAS-klas hebben gedaan. Dat waren er heel wat! Er kwamen mooie herinneringen boven die door de kinderen enthousiast met elkaar werden gedeeld. Volgende week gaan wij verder met het werken en schrijven aan het portfolio.

11 mei 2017

Op donderdag 11 mei 2017, kregen de kinderen de opdracht om een verdeelmachine te maken. Het hoofddoel van deze les was ‘samenwerken’.

De groep was verdeeld in vier groepjes. Elk groepje maakte een ontwerp voor een machine, waarmee een bepaalde hoeveelheid knikkers eerlijk verdeeld kon worden over alle kinderen uit de PAS-klas. Uit de vier ontwerpen werd één ontwerp gekozen, waarmee er gewerkt kon worden. De taken werden verdeeld. Elke groep bouwde een onderdeel van de machine. Er moest uiteindelijk één grote machine komen. Alle onderdelen moesten dus samengevoegd worden. Dit betekende dat er binnen elk groepje afzonderlijk goed samengewerkt moest worden, maar natuurlijk moest ook elk groepje rekening houden met de andere groepen. De onderdelen moesten immers wel goed op elkaar aansluiten. Al werkend werden de ontwerpen een beetje bijgeschaafd en was het eindresultaat niet alleen gebaseerd op het eerste ontwerp van één van de groepjes, maar werd het echt een ontwerp van de hele groep. De knikkers werden keurig verdeeld met gebruik van de machine: elk kind kreeg twee knikkers.

20 april 2017

We hebben twee weken gewerkt aan het ontwerpen van een milieuvriendelijk huis voor de paashaas. Hierbij ging het erom te kijken welke analytische, praktische en creatieve denkvaardigheden deze opdracht van ons vroeg. We gingen een mindmap maken en criteria opstellen waaraan het huis moest voldoen. Daarna aan de slag en bewust bezig zijn met de denkvaardigheid die je extra wil oefenen. In de tweede les bevroegen we de ontwerpen en konden er nog aanpassingen gedaan worden. Tenslotte moest je huis als reclamespot van twee minuten op HaasTV worden gepresenteerd. Daarbij letten de andere kinderen op of je ontwerp aan de criteria voldeed.

6 april 2017

De opdracht van vandaag: Maak van één vel karton een draagkarton waarin je 6 blikjes frisdrank met één hand kunt vervoeren. Gebruik zo min mogelijk materiaal. Aan het einde van de les, wanneer jullie de ontwerpen presenteren, bekijken we welk ontwerp het meest praktisch is.

In deze les ging het vooral om praktisch en creatief nadenken. Creatief: hoe ontwerp je van karton een handig draagding voor zes blikjes? Praktisch: hoe zorg je dat je het karton zo stevig mogelijk maakt, zodat je zes blikjes tegelijk kunt dragen? Maar ook het analytisch denken moest worden gebruikt bij het vergelijken en bespreken van de ontwerpen in de groepjes

Filmpje bekijken van deze les? Klik dan op deze link

 

 

April 2017

Een parachute maken van plastic, touw en een knijper en daarna een onderzoeksvraag bedenken. Dan in koppels je onderzoek uitvoeren en de vraag daarmee beantwoorden. Het onderzoek werd als nieuwsitem gepresenteerd door de diverse groepjes. Soms heel ludiek zoals met een doventolk erbij en met een professor van de TU van Zuid-Zweden! Ondertussen moest je je ook nog bezig houden met je persoonlijk leerdoel.

 

Maart 2017

Denkpuzzels oplossen

Een aantal weken geleden zijn de kinderen ook al met deze puzzels bezig geweest. We hebben een aantal van deze puzzels samen op het digibord besproken. Hoe ging je te werk om tot de oplossing te komen? Welke vaardigheden had je nodig? Welke problemen kwam je tegen?

Vervolgens werd er weer gewerkt aan nieuwe puzzels.

Tussendoor een Energizer waarbij de kinderen in twee groepen elkaar een munt moesten doorgeven via een knijper in hun mond.

Tot slot zijn de kinderen in tweetallen of alleen aan de slag gegaan om zelf puzzels te bedenken voor de kinderen uit hun eigen klas.

 

Jozefschool