PAS-klas

1 februari 2023

Na de laatste hand aan het Moendoes-spel gelegd te hebben, gaan we het gemaakte huiswerk uitwisselen. Feedback geven en ontvangen staat daarbij centraal. Na het denk spel ‘klinkeren’ gaan we met de uitnodigingen voor het museum aan de slag. Daarna volgt een dilemma over een rechtszaak rond de vondst van een Romeinse helm. Wij spelen de rechtszaak na. Daarna horen we de echte uitspraak van de rechter. Vervolgens was het tijd voor het spelen van de Moendoes-spellen. Ze zijn erg leuk geworden! Hierbij werd ook weer de nadruk gelegd op feedback. We sloten af met een spelletje ‘juffen’.

Huiswerk: De kinderen hebben een gidsblad mee. Ze noteren bij elke beschaving een extra weetje.

25 januari 2023

Na de inloop gingen we het huiswerk uitwisselen. Daarbij lag de nadruk op het geven van feedback. Ook hebben we gebrainstormd over het museum dat we willen maken bij dit thema. Daarna gingen we ons denkhoofd aanzetten met wat pittige raadsels.

Daarop volgde piramide wiskunde: We hebben gewerkt met driehoeksgetallen en de driehoek van Pascal. Er werden allemaal patronen ontdekt. Na de pauze gingen we verder met Moendoes 2.0. Volgende week gaan we de spellen spelen en van feedback voorzien.

Huiswerk: Bedenk vier woorden met vier lettergrepen. Hussel de lettergrepen van de vier woorden tot een nieuw woord. Bedenk een betekenis bij dit nieuwe woord: schrijf en/of teken het op een blad. We gaan elkaars werk weer uitwisselen.

18 januari 2023

‘ Ik vraag me af of er ook een school is waar je kunt afleren…’ Deze uitspraak zorgt voor een tweegesprek over wat je wil afleren maar ook aanleren. Als startopdracht doen we daarna een raadsel waarbij de logica ontdekt moet worden om de juiste prijs te achterhalen. Daarna kijken we terug op de tot nu toe behandelde beschavingen. We gaan met behulp van een venn-diagram op zoek naar overeenkomsten en verschillen. De teamopdracht is het enveloppenspel met opdrachten rond het thema. Hoe ver komt elk team in 10 minuten? Na de pauze gaan we verder met Moendoes 2.0. De spellen beginnen vorm te krijgen. Bij deze opdracht worden alle denkvaardigheden aangesproken en je kunt van elkaars kwaliteiten gebruik maken.

Huiswerk: Maak een venndiagram waarin je jezelf vergelijkt met …..

11 januari 2023

Vandaag gingen we verder werken rond de binaire wereld. Bij de dagopening hoorden we over Ada Lovelace, de eerste vrouwelijke programmeur. Daarna werden onze hersens opgestart met breinkrakers. Vervolgens deden we ‘Hack de hacker’, een digitale escaperoom. In duo’ s werd geprobeerd om binnen de tijd de hacker te vinden. Dit was pittig en soms wat frustrerend. Het vroeg veel doorzettingsvermogen, maar het gaf wel voldoening toen het uiteindelijk lukte.

Na een raadsel zijn de kinderen in teams begonnen met Moendoes 2.0. Ze maken hun eigen beschaving (met getallenstelsel) en maken daar bronnen en vraag- en antwoordkaartjes bij. Ze zijn enthousiast met de eerste stap (brainstormen en een mindmap maken) begonnen. Volgende keer verder!

Huiswerk: Maak de breinkrakers.

14 december 2022

We begonnen vandaag gelijk met het afmaken van de museumstukken. Daarna hoorden we een binaire grap. Om die te snappen moest je toch echt wel het binaire stelsel kennen. We kregen een duidelijk uitlegfilmpje van het Klokhuis te zien en daarna konden ook wij de binaire code kraken. We hebben nog getallen omgezet, binair gepuzzeld en binair getekend en we sloten heel toepasselijk af met binaire bingo.

Volgende week is er geen pasklas vanwege de kerstviering. Geen huiswerk dus.

7 december 2022

Na de inloop bekeken we een filmpje over de Toren van Babel, geschilderd door Brueghel. Wat een details! Als startopdracht deden we weer een paar raadsels en ook hebben we het Babylonische getallenstelsel even opgefrist. Daarna gingen we aan de slag met de doe-opdracht over Babylonie. Er zijn mooie producten uitgekomen, maar natuurlijk hebben we ook veel aandacht voor het proces. Vervolgens hoorden we meer over spijkerschrift.

Huiswerk: Schrijf je naam in spijkerschrift

23 november 2022

Na de inloop ging de dagopening over een vraag uit de Quest vragenkalender. Dit ging over op een gesprekje over vragen stellen en nieuwsgierig zijn. Het huiswerk, de telefoonnummers, werd daarna onderling uitgewisseld. Als dagopening was er een raadsel over de poort van Ishtar. We kregen via een filmpje meer informatie over Mesopotamië (Babylonie) te horen. Ook hoorden we wat de Babylonische spraakverwarring inhield. Bij de teamuitdaging verzonnen de teams voor elkaar moeilijke zinnen die doorgefluisterd moesten worden. Dat leverde heel veel spraakverwarring op! De doe-opdracht is voorbereid en we hebben nog gefilosofeerd over de vraag over hoe het zou zijn als op de wereld één taal wordt gesproken.

Volgende week is er geen pasklas vanwege een cursus van juf Andrea.

Huiswerk voor over twee weken: Maak het blad met het serviesraadsel. Zorg dat je de voorbereiding voor de doe-opdracht op orde hebt.

16 november 2022

We begonnen met het bekijken en bespreken van de museumstukken van de vorige keer. Daarna bestond de startopdracht uit verschillende denksleutels rond Egypte. Denksleutels lokken het creatieve denken uit. Bedenk maar eens bijvoorbeeld vijf overeenkomsten tussen een piramide en een sinaasappel. Of wat zal er allemaal veranderen als vanaf morgen driehoeken verboden zijn?

Hierna gingen we op expeditie naar Babylonie. We leren hoe het getalstelsel werkt en oefenen ermee. Als laatste spelen we nog een spel met de gemaakte huiswerkkaartjes.

Huiswerk: Maak een Babylonische cijferverwarring. Dit doe je door jouw/een telefoonnummer te schrijven in allerlei verschillende getalsystemen. Schrijf duidelijk want een ander gaat het ontcijferen….

2 november 2022

‘ Als iets moeilijk is, stel je dan voor hoe je brein nieuwe verbindingen aanlegt, en houd vol! ‘

Deze quote bespreken we met elkaar. Daarna warmen we ons brein op met een aantal startraadsels rond Egypte. Vervolgens horen en zien we meer over Toetanchamon met een verhaal en filmpjes.

Vandaag gaan de kinderen aan de slag met de doe-opdracht rond Egypte. Natuurlijk bespreken we het weer na en er wordt gekeken of de uitgebreide voorbereiding heeft gewerkt.

Volgende week is er geen Pasklas i.v.m. het Jozeftheater.

Huiswerk: Vouw een a4 in vieren en schrijf in elk hokje met potlood eenzelfde getal boven de 10. In elk hokje gebruik je een ander getallenstelsel: decimaal (ons stelsel), Maya’s, Egyptisch, Romeins. Daarna knip je het blad zo door dat je 4 kaartje krijgt.

26 oktober 2022

Door middel van een quiz en een filmpje komen we nog meer te weten over de Maya’s. Zo horen we onder andere meer over hun vreemde balspel. Daarna gaan we op expeditie naar de volgende (oude) beschaving: Egypte. We leren over het Egyptische getallensysteem en oefenen het optellen, aftrekken en vermenigvuldigen daarmee. Vervolgens is het tijd om de doe-opdracht voor te bereiden. Om het analyseren van de opdracht te stimuleren wordt het idee door middel van een speed-date al wat meer vormgegeven. Dit gebeurt door degene met het idee op alle kanten te bevragen. We gaan kijken of dit scheelt bij de uitwerking de volgende keer.

Daarna doen we een teamuitdaging waarbij bekers tot een piramide gestapeld moeten worden met alleen een elastiekje en een rietje als hulpmiddel! We doen tussendoor ook nog een denkvraag over een mysterieuze mummie.

Huiswerk: doe de breinkraker over de wereldwonderen, waaronder de piramide van Gizeh.

12 oktober 2022

Nadat we even onze kennis over de Romeinse en Mayagetallen hadden opgefrist, konden we aan de slag met de startopdracht. Deze ging over de Maya-kalender en deed een beroep op logisch denken en de kennis van de Maya-getallen. Daarna werd er aan de doe-opdracht van de Maya’s gewerkt. Er werden amuletten, museumposters en miniboekjes gemaakt. Belangrijk was of je het aandachtspunt van de vorige doe-opdracht nog extra aandacht kon geven om er zo in te groeien. Ook deze keer werd de opdracht weer nabesproken op het resultaat, maar vooral ook op het proces.

Huiswerk: Zoek de verschillen en schrijf je naam in hiërogliefen.

5 oktober 2022

Vanwege de werkweek waren we vandaag maar met een klein aantal. De kinderboekenweek werd geopend en daarom kregen we een mooi boek voor de pasklas ‘Perronpapegaaien en krekel criminelen’.  Na een stukje voorlezen speelden we dit keer de groene poort in plaats van de magische poort. Vervolgens deden we een raadgedicht over de Romeinen. Daarna was de uitdaging om een kettingreactie met een Romeinse twist te maken. Heel interessant om te merken hoe ieder dit aanpakt. Praktisch denken komt daarbij goed van pas. Na de pauze deden we op de computer ‘Tijdreis: De Reusachtige Romein’. Dit vroeg weer analytische vaardigheden.

Huiswerk: Neem materiaal mee voor de doe-opdracht van de Maya’s. Schrijf een getal (je huisnummer, postcode,…) op zijn Maya’s en neem dat briefje mee.

28 september 2022

In de PAS-klas werd er na binnenkomst gelijk verder gewerkt aan de Romeinse doe-opdracht. Vervolgens werd er geëvalueerd. In hoeverre is het gelukt iets op de museumtafel te zetten en in hoeverre heb je praktische oplossingen moeten bedenken? Daarna werd onderling besproken wat een aandachtspunt voor de volgende keer kan zijn.

Toen kwam het Maya getallenstelsel aan bod. De kinderen weten nu hoe het werkt en hebben het ingeoefend. Daarna hebben ze zich kort kunnen voorbereiden op de Maya doe-opdracht voor over twee weken.

Huiswerk: Doe de Maya escaperoom, de link is mee op een briefje. https://www.oefen.be/145801

21 september 2022

Met een Romeins lucifer raadsel kwamen we weer in Romeinse sferen. Nadat we de Romeinse cijfers even opgefrist hadden, gingen we ons denkprofiel onderzoeken. Volgens professor Stenberg zijn er verschillende denkvoorkeuren (analytisch, praktisch en creatief) Je hebt ze allemaal nodig voor succes. Het is goed om te weten wat je sterke kanten zijn en welke kanten je nog meer kunt ontwikkelen. Bij dit thema proberen we dit bewust in te zetten.

Vervolgens leerden we aan de hand van een powerpoint van het Rijksmuseum van Oudheden meer over de Romeinse beschaving. Daarna was het tijd om zelf aan de slag te gaan met de doe-opdracht. Er werd hard gewerkt aan het Colosseum, een aquaduct, een Romeinse katapult of een mozaiek.

Huiswerk: Romeins puzzel blad

14 september 2022

Vandaag was weer de eerste pasklas na de zomervakantie. We zijn fijn gestart in het nieuwe lokaal. Als eerste maakten we opnieuw kennis door vakantiegetallen uit te wisselen met hun betekenis. Ook deden we verschillende raadsels om achter het thema te komen voor de komende periode. Dat is ‘expeditie getallenstelsel’. We gaan verschillende getalsystemen met bijbehorende beschavingen bestuderen. Vandaag ging het om het Romeinse getalsysteem. Door middel van puzzelbladen werden de kinderen er steeds handiger in. Ook gingen we bedenken wat het grootste Romeinse getal is dat je kunt maken met de symbolen. Ook hebben de kinderen zich voorbereid op de doe-opdracht voor volgende week. Er kan een colloseum, een katapult, een mozaïek of een aquaduct gemaakt worden. Tenslotte deden we nog een getallentruc met elkaar.

Huiswerk: Doe de getallentruc met minstens twee personen en neem materiaal mee voor de doe-opdracht.

6 juli 2022

Bij de dagopening hebben we het over de rol van oefenen bij het leren. Daarna bekijken we de laatste presentaties van het eigen project en wordt er weer feedback gegeven en ontvangen over het product. Daarna wordt er na gedacht wat je nu als leerpunt meeneemt uit het hele proces van werken aan je eigen project. Te denken valt aan je tijdsplanning, je concentratie, de verzorging etc.

Omdat de kinderen in het begin aangaven te willen leren over leven op een andere planeet, bekijken we daarover een filmpje. Vervolgens spelen we planetenmemory, zodat steeds helderder wordt welke aanpassingen er nodig zijn om te kunnen leven op de planeten in ons zonnestelsel.

Daarna is het tijd voor de tea party. Wat een heerlijke dingen hebben de kinderen meegebracht. We hebben gesmuld! Na deze activiteit is het tijd om de portfolio in orde te maken, zodat de kinderen kunnen laten zien wat ze gedaan en geleerd hebben deze periode. …. En dan zit deze cursus er weer op. Iedereen bedankt voor de inzet!

29 juni 2022

Tijdens de inloop werd door sommigen nog de laatste hand gelegd aan hun eigen project. Daarna zagen we een filmpje over doorzetten en dat konden we gelijk zelf ervaren bij een uitdagende puzzel. Vervolgens hebben we twee uitdagingen gedaan bij ‘superkrachten voor je hoofd’, over vriendelijk zijn en blijheid. We hebben deze volbracht en daardoor doen we volgende week met elkaar een tea party.

Daarna was het tijd om alle gemaakte producten ( over een gekozen planeet) met elkaar van feedback te voorzien. De bordspellen, lapbooks en een powerpoint werden goed en serieus bekeken. Volgende week zien we de laatste eindproducten.

Huiswerk: neem iets mee voor de tea party.

22 juni 2022

Vandaag gingen we een landingsvoertuig voor een ei-stronaut ontwerpen en maken. Met behulp van eerder opgedane kennis gingen de teams aan de slag om een veilige landing mogelijk te maken. Elk team had een tas met materiaal gekregen waarmee gewerkt kon worden. Uiteindelijk was het zover en konden de landingsvoertuigen buiten op het schoolplein landen. Drie van de vier eieren zijn heel gebleven. Terugkijkend konden de kinderen bedenken welke voorwaarden nu belangrijk zijn voor succes: De snelheid afremmen met een parachute, lichte en zachte materialen rondom als stootkussen, het ei in het midden plaatsen. Daarna gingen we met superkrachten voor je hoofd verder: Vandaag een challenge rond de kracht van emoties. Tenslotte ging ieder verder met zijn eigen project over een planeet.

Huiswerk: kraak de binaire code.

15 juni 2022

Na de inloop hebben we het creatief denken geoefend met verschillende opdrachtjes. Daarna wisselden we deze creatieve gedachtes uit met elkaar, interessant om verschillen en overeenkomsten te ontdekken. Bij het eigen project werd door sommigen de mindmap afgemaakt, maar ook is er heel hard en geconcentreerd gewerkt aan de presentaties, lapbooks en bordspellen.

De superkracht die vandaag besproken werd was de kracht van je gedachten. Met een challenge hebben we helpende en belemmerende gedachtes besproken (en uitgebeeld), hier supporters en pestkopgedachten genoemd. We sloten af met de spelletjes ‘raketlancering’ en ‘ruimtepoort’.

Huiswerk: Werk een half uur aan de opdrachten op het blad ‘ons zonnestelsel’.

8 juni 2022

Als dagopening hadden we het over nieuwsgierig zijn en jezelf verwonderen. Daarna gingen we leren door middel van experimenteren. Binnenkort gaan we een landingsvoertuig voor een ei-stronaut ontwerpen. Vandaag deden we daarvoor door experimenten de benodigde kennis op over de rol van snelheid, zwaartekracht en luchtweerstand. Ook zagen we een filmpje over de landing van André Kuipers. Na de pauze hebben we een aardappel klok in duo’s gemaakt. Wie kreeg de klok aan de praat door heel goed de handleiding te volgen?

Huiswerk: Maak de leeskraker over de planeten. Neem eventueel materialen mee voor het eigen project.

1 juni 2022

Als startopdracht deden we in tweetallen een raadsel over welk buitenaards wezen de waarheid sprak. Daarna hoorden we meer over zwaartekracht en dat kon bij de volgende opdracht gebruikt worden. En kind woog zichzelf en daarna werd er berekend met de zwaartekracht van de andere planeten, hoe zwaar je daar was. Op Jupiter blijk je heel zwaar te zijn in tegenstelling tot Mars! Ook kon je nog berekenen hoe oud je was op elke planeet. Vandaag zijn we ook aan het eigen project begonnen. Bij de gekozen planeet werd informatie opgezocht en verwerkt in een mindmap. Uiteindelijk gaat dit verwerkt worden in een eindproduct naar keuze: een bordspel, een lap boek of een powerpoint presentatie.

Bij de superkrachten voor je hoofd kwam de automatische robot aan de orde: We doen vaak dingen automatisch; soms is dat handig, maar soms ook niet.

Huiswerk: De planetendoolhof

18 mei 2022

Na een korte inloop bespraken we het ruimtenieuws van de afgelopen week: De foto van het zwarte gat in de Melkweg. Daarna deden we het spel ‘zoek de valse’ met de kaartjes die bij het huiswerk gemaakt waren. Vervolgens gingen we op expeditie. Door het spelen van ‘expeditie Moendoes’ kwamen we spelenderwijs meer te weten over het doen van wetenschappelijk onderzoek. Door allerlei vragen te beantwoorden kwamen de kinderen meer te weten over deze nog onbekende planeet. Ze ontdekten welke eigenschappen handig zijn voor een wetenschapper.

Na de pauze en het voorlezen gingen we verder met ‘Superkrachten voor je hoofd’. Deze keer stond ‘aandacht’ centraal, oftewel je concentreren als een laserstraal. Hierbij werd ook de eerste klassenchallenge behaald.

Huiswerk: Maak de cijferpuzzel, let op het is moeilijker dan het lijkt.

Volgende week is er geen Pasklas vanwege Poldersport.

11 mei 2022

We wisselden uit wat we nog van de vorige les wisten over rekenen in de ruimte. Daarna zagen de kinderen op het bord: Maak van acht meter Japanse stof uw nachthemd. Wat is dit voor een zin? Met steeds meer hints kwamen de kinderen erachter dat dit een ezelsbruggetje is om de namen en de volgorde van de planeten te onthouden. Daarna was de uitdaging een nieuwe variant te bedenken. Hele mooie en gekke zinnen zijn verzonnen. Daarna gingen we ervaren hoe groot de planeten waren ten opzichte van de zon door de planeten met etenswaar te vergelijken. Drop, spikkels, rozijnen, spikkels, gierst en peperkorrels werden daarvoor ingezet. De zon zou dan een meloen kunnen zijn. Vervolgens werden buiten de planeten in volgorde getekend en er werden gelijk leuke spelletjes bij bedacht. Na de pauze en het voorlezen door meester Wil, gingen we verder met superkrachten in je hoofd. Vandaag stond de fantasie centraal, of te wel Netflixen in je hoofd. Daar hebben we wat experimenten mee gedaan. De kinderen ervaren dat het helpt om het juiste filmpje af te leren spelen in je hoofd.

De kinderen hebben ook nog een planeet gekozen waar ze zich de komende tijd in gaan verdiepen.

Huiswerk: Maak een ‘ zoek de valse’ over jouw planeet: Twee beweringen die waar zijn en één die verzonnen is. Oefen een netflix filmpje in je hoofd.

20 april 2022

Na de spelletjes bij de inloop deden we de startopdracht. Deze stond in het teken van creatief denken. Er moesten zoveel mogelijk verschillende dingen van een cirkel gemaakt worden en er werd een droedel gemaakt. Opvallend was dat iedereen er wat anders in zag! Vervolgens gingen we in op het enorme heelal. We leerden dat er zulke grote afstanden zijn, dat er andere maten gebruikt worden. We hoorden over machten van 10, astronomische eenheden en lichtjaren. Ook hebben we foto’s in volgorde proberen te leggen op afstand. Daarna mocht er even praktisch en creatief aan de slag gegaan worden. De opdracht was om van een vel papier een toren te maken, met als enige hulpmiddel een schaar. Vervolgens hebben we de clip gezien bij ‘superkrachten in je hoofd’, een boek waarmee we de komende tijd gaan werken. De teamuitdaging was de staart van een komeet maken van paperclips. De moeilijkheid was dat je een hand op de rug moest houden. Het ging vooral om het proces en het teamwork bij deze opdracht. We sloten af met het spelletje ‘de ruimtepoort’.

Er is geen huiswerk i.v.m. de meivakantie.

6 april 2022

Vandaag zijn we gestart met de nieuwe periode met bekende en nieuwe gezichten. Hopelijk gaat het weer een leuke en leerzame ‘cursus’ worden. Het thema is heelal en ruimtevaart. We begonnen met een aantal kennismakingsactiviteiten zoals ‘planeet’ gooien (namenspel) en een speeddate om elkaar beter te leren kennen.

Als startopdracht werden er zoveel mogelijk woorden gemaakt van ‘ huiver met een tralala’ (of te wel ruimtervaart en heelal) Naast veel woorden, zijn er ook hele mooie lange woorden gevonden. Vervolgens maakten we met elkaar een ruimte-abc en werd er gevraagd wat de kinderen rond dit thema wilden leren, zodat daar rekening mee gehouden wordt in het programma.

Daarna probeerden we met elkaar een hoepel die op de vingers ligt, omlaag te brengen. Erg lastig, want de hoepel gaat omhoog!

De teamuitdaging was het maken van een raketstellage met een marshmallow bovenop. Dit moest gebeuren met spaghetti, touw en een stuk tape. Het materiaal was al een uitdaging op zich, maar ook het samenwerken is een uitdaging. Het was gelijk een ervaring dat het bij de pasklas niet om het resultaat gaat, maar om het proces. Wat heb je geleerd van het bouwen en het samenwerken? Wat doe je hetzelfde, wat zou je anders doen een volgende keer? Wat was je beste fout?

We sloten af met het denkspel ‘de ruimtepoort’. Welk woord mag erdoor? Wat is de logica?

We keken met elkaar terug op een fijne eerste pasklas. Volgende week is de paasviering, de pasklas is de week daarna weer.

30 maart 2022

Vandaag was de laatste keer van deze periode. Sommige leerlingen stoppen, anderen doen nog een vervolgcursus. We hebben er in ieder geval een gezellige laatste ochtend van gemaakt. De kinderen hadden aangegeven wat ze nog graag wilden doen, en daar is een programma rond gemaakt. 

Zo zijn we van start gegaan met een kleed omdraaien met iedereen erop… Daarna werkten we met keuzetafels: Er kon een spel bij meester Wil gedaan worden, Dixit bij juf Andrea en er lag een tafel vol met breinkrakers en andere puzzels voor de liefhebber. Wat werd er heerlijk gewerkt/gespeeld!

Na de pauze met traktatie gingen we de portfolio in elkaar zetten. De kinderen kunnen die met trots laten zien aan thuis en de leerkracht. We sloten af met een potje ‘Weerwolven’ en een rondje tips/tops.

Meester Wil en ik hebben genoten van de afgelopen periode, iedereen hartelijk dank voor de inzet!

23 maart 2022

Een korte inloop, want er stond veel op het programma vandaag. Als startopdracht gingen we een verknipte kleurplaat weer tot een geheel maken. Hierbij moest je als team goed afstemmen op elkaar. Het resultaat is goed gelukt en vormt gelijk de voorkant van de portfolio. In Lefland hebben we het over groeitaal gehad. Wat zeg je tegen jezelf als het lastig is? Iedereen verzamelde zijn/haar beste zinnen. Daarna gingen we een ‘groeirecept ‘ maken, zo kwam er doorzetspaghetti en leersoep voorbij.  Alles wat we tot nu toe geleerd hadden kon terug komen in het recept, van gebakken leertrappetjes tot een snufje strategie… Volgende week de laatste les van deze periode!

Huiswerk: recept afmaken

16 maart 2022

Vandaag ging het over doorgaan als het even tegenzit. De startopdracht was een coördinatenpuzzel, waar het symbool van Canada verscheen als je het goed aanpakte. Daarna hebben we filmpjes bekeken van kettingreacties. Daarbij ook besproken wat je doet als het even misgaat. Daarna moest er in twee teams zelf een kettingreactie gebouwd worden. Dit was ook een goede oefening in samenwerken!

Huiswerk: maak de coördinatenpuzzel

9 maart 2022

Na de inloop hebben we met elkaar gesproken over inzet en gingen de kinderen zichzelf inschalen aan de hand van het werken aan de reisgids. Omdat we de reisgidsen zouden gaan uitwisselen hebben we eerst aandacht besteed aan het geven van kritiek. Het filmpje van Austin’s butterfly was hierbij inspirerend. Daarna werden in groepjes de reisgidsen gelezen en van feedback voorzien. Aandachtspunt was dat hoe je een tip kon formuleren zodat het niet te negatief overkomt en het dus wel specifiek en helpend is. Na een verhaal over Paaseiland zijn we in teams gaan werken aan de opdracht: zoo-ken naar dieren. Er moest aan de hand van allerlei berekeningen bedacht worden wie het nachthok niet op slot had gedaan. Dit raadsel vormde een flinke leerkuil en het doorzettingsvermogen werd op de proef gesteld!

Huiswerk: zoeken naar dieren in zinnen

2 maart 2022

Vol enthousiasme kwam iedereen weer binnen op de oude tijd. Wat leuk om iedereen weer bij elkaar te hebben in de Pas-klas! Meester Wil was er ook gezellig weer bij.

Tijdens de inloop was er even tijd voor een spelletje doen met elkaar. Daarna deden we als startopdracht een pittig raadsel rond cirkels. We wisselden uit hoe dit was qua leerkuil, leertrap, inzet en doorzetten. Vervolgens was het tijd om de reisgids in elkaar te zetten. Letters in perspectief tekenen was hierbij nog een extra uitdaging. Als team uitdaging deden we de alfabetsleutel. Er moest een bijvoeglijk naamwoord, een dier en een locatie genoemd worden bij elke letter van het alfabet. Dit leidde tot grappige vondsten als ‘ de irritante inktvis uit India’.

Huiswerk: zorg dat je reisgids helemaal af is en neem hem mee.

9 februari 2022

Met twee kleine clubjes (extra klein door een aantal zieken) hebben we vandaag de Pas-klas gedaan. Als startopdracht hebben we een red story opgelost. We hebben ook gekeken of we de afgelopen week nog een moment hebben meegemaakt waarin de leertrap of doorzetten/opgeven een rol speelde. Je kwaliteiten kunnen je helpen als je iets lastig vindt, daarom gaan we daar vandaag nader op in. Gevraagd werd waar je echt goed in bent en hoe je dat geworden bent. Ook werden de drie sterkste kwaliteiten van jezelf gekozen. De anderen herkenden deze vaak ook in de ander. Ook kon aangegeven worden hoe je van die kwaliteit profijt kan hebben.

Vervolgens bespraken we de formule: talent x inzet x strategie = resultaat. Kunnen de kinderen zich hierin vinden? Daarna gingen we ons doorzettingsvermogen op de proef stellen met pittige paardensprongpuzzels. Ook hier ging het om strategie gebruik.

Volgende week is er geen pasklas vanwege carnaval, we zien elkaar dus weer na de voorjaarsvakantie.

Huiswerk: zorg dat je helemaal bij bent qua reisgids

26 januari 2022

Wat waren er thuis mooie tollen gemaakt door een aantal kinderen. Leuk dat dit huiswerk met enthousiasme gedaan was. Als startopdracht gingen we creatief denken. Waarom heeft de man zijn hoed vast? Hierbij ging het om originele, creatieve verklaringen te verzinnen. Daarna hoorden we nog over de leertrap: leren begint bij het nemen van een eerste stap. Ook hebben we het gehad over doorzetten en opgeven. We speelden daarbij een spel waarbij je ging staan bij doorzetten of opgeven. Bijvoorbeeld: Je wil een paard tekenen, maar het lijkt op een koe. Wat doe je, opgeven of doorzetten. Allebei is goed, het hangt van je situatie en gevoel af en volgens de kinderen ook of je het graag wil.

Ook hebben we nog voor de reisgids de nationale sport van het zelf verzonnen land bedacht (creatief denken) en wordt er een top 5 met reistips gemaakt voor het land.

Het huiswerk is zorgen dat dit af is voor de volgende les.

19 januari 2022

Met de startopdracht hebben we onze hersenen moeten laten werken. Kun je een zo lang mogelijk woord bedenken waarbij de letters in alfabetische volgorde staan? Beeld, kort en een dijkmop? (een mop over een dijk) kwamen onder andere voorbij. En hoe lukt dat als de volgorde andersom moet zijn? We denken dat de opdracht makkelijker gaat als je het, zoals zo vaak, meer oefent.

Daarna bekeken we een filmpje over een pinguïn die niet in het water durfde te springen. We bespraken helpende en niet-helpende gedachtes die de pinguïn zou kunnen hebben. Veel kinderen herkennen de situatie wel van dat ze zelf op de hoge duikplank staan. De kinderen deden tenslotte de stemmen onder het filmpje, erg leuk!

Een spel dat bij de groeitaal past is ‘helaas – gelukkig’. Er wordt een situatie gekozen en de één zegt bijvoorbeeld: “Gelukkig ben ik op dit fijne strand”. De ander zegt: “Helaas houd ik niet van zand tussen mijn tenen.” De ‘gelukkige’ moet daarop weer reageren enzovoort.

Vervolgens hoorden de kinderen dat er in Wilan (het verzonnen land van de leerkrachten) tollen de nationale sport is. De kinderen leren vandaag dan ook een tol maken. Daarna worden er experimenten mee gedaan rond vorm en kleur. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je er een stip op zet? De kinderen vonden dit erg leuk, ze kunnen er verder mee experimenteren thuis.

Huiswerk: Maak nog een tol volgens het geleerde principe of zoek op internet een andere variatie op. Doe een experiment ermee en neem je tol volgende keer mee. Denk alvast na over welke sport er in jouw verzonnen land gespeeld wordt.

12 januari 2022

We hebben even aan de hand van afbeeldingen opgefrist wat we hebben geleerd voor de vakantie. Afbeeldingen van een neuron, een foutenthermometer, een strategielijst en een leerkuil konden nog prima worden toegelicht door de kinderen. Een afbeelding van de comfort zone, leerzame en paniekzone werd ook nog besproken. Daarna deden we als startopdracht een green story: een raadsel dat door de groep opgelost kan worden door de juiste vragen te stellen. Vervolgens gingen we voor de eigen reisgids inzoomen op de taal van het land. Hoe is de taal opgebouwd en wat zijn handige woorden voor in een reisgids? De kinderen gingen hier goed mee aan de slagen hebben aan het einde van deze activiteit nog wat woorden in hun eigen taal laten horen.

Daarna beluisterden we een handige rap over situaties waar het handig is om te weten wat je dan moet doen. Welke situaties herken je? De eerste groep heeft ook nog een eigen couplet erbij gemaakt. We sloten af met terugkijken op de les aan de hand van de begrippen uit de inleiding. Wat heb je bij jezelf bemerkt?

Huiswerk: Maak de woordenlijst voor je reisgids af.

15 december 2021

De startopdracht was een pittig kerstraadsel. Gelukkig hebben we dit soort raadsels vaker gedaan, dus we weten wel een beetje wat de moeilijkheid is. Niemand zag het gelijk, het vroeg echt inspanning en soms verandering van strategie.

Daarna gingen we door op het onderwerp van vorige week: traditionele versiering van over de wereld. Nu moest er met de gegeven materialen een nieuwe versiering gemaakt worden. ‘Hobbels’ die je tegen zou kunnen komen zijn o.a.:Hoe krijg je het binnen de tijd af krijgen en hoe bevestig je de materialen?

De kinderen gingen enthousiast aan de slag. Geregeld werd er van het plan afgeweken doordat er nieuwe (materiaal) vondsten werden gedaan. Uiteindelijk presenteerde elk kind het sieraad en vertelde daarbij waar het sieraad voor staat. Hier een paar voorbeelden:

Armband: draag je in vredestijd

Hals/hoofd ketting: deze laat je rijkdom zien en de veer geeft aan of je van koninklijke huize bent.

Hoofddeksel: geeft aan of je getrouwd bent, het aantal knopen geeft aan hoeveel jaar en zijn van het pak van de bruidegom.

Regenvanghoed: Deze heeft praktisch nut maar door hem te dragen laat je zien dat jij goed voor de natuur bent.

We zien elkaar weer na de kerstvakantie.

Huiswerk: Een blad waarbij je door strategieën te gebruiken erachter moet komen wat je moet doen.

8 december 2021

Vandaag weer een kortere les in twee groepen. Het gebruik van strategieën staat nog centraal.

De strategie ‘om hulp vragen’ is veel toegepast bij het huiswerk, hebben we gemerkt. Bij het leuke spelletje 1000-en kwam naast geluk ook strategie aan de orde. We merkten hierbij dat je de strategie steeds een beetje aanscherpt. Vervolgens hebben we aan het hoofdstuk voor de eigen reisgids gewerkt over wonen en vervoer.

Aan het begin van deze periode hebben de kinderen aangegeven waarover ze wilden leren bij het thema reizen. Gebruiken van volkeren is toen genoemd, en daar gingen we nader op in aan de hand van site/foto’s van National Geographic. Daarbij leerden we gelijk de strategie aantekeningen maken. Helaas vliegt de tijd!  Aan de creatieve verwerking kwamen we niet toe, de volgende keer doen we dat.

Huiswerk: Maak je hoofdstuk over wonen en vervoer af.

1 december 2021

Vandaag gingen we in twee groepen (de starttijd van groep 1 is 8.30 uur en van groep 2 10.00 uur) werken om zo rekening te houden met de Corona-maatregelen. Fijn dat het in ieder geval zo toch aangepast door kan gaan!

Bij de startopdracht mochten er weer allerlei toepassingen voor het vreemde voorwerp bedacht worden. Dit daagde uit om creatief te denken en ook om zoveel mogelijk oplossingen te bedenken. Het sloot aan op het onderwerp van vandaag: gebruik maken van strategieën. Hoe effectief je werkt bepaalt immers ook voor een groot gedeelte je leersucces. We lazen welke strategieën er zijn en gingen ontdekken welke we toepasten tijdens het werken aan het hoofdstuk voor de eigen reisgids. We zagen ook een filmpje over Ormi, een varkentje dat de koekjespot van de koelkast wil pakken. Wat hij niet aan manieren bedenkt om dat doel te bereiken! We bespraken welke echt niet handig waren en welke misschien nog wel het proberen waard.

Huiswerk: Een blad waar ik expres nog niets over uitgelegd heb. Welke strategie ga je gebruiken om erachter te komen wat je moet doen en hoe los je het op?