PAS-klas

17 mei 2023

We begonnen met een talentenreceptie: Welk talent past vandaag bij jou? Na het afmaken van de optische illusies gaan we verder met de andere zintuigen. Bij ‘horen’ doen we een oefening rond een muziekstuk van Philip Glass en nog een proefje. We doen de ‘neuzenproef’ bij tast en ruiken en raden verschillende geuren bij het zintuig ‘ruiken’. Ook zien we filmpjes over hoe dat in de hersenen werkt. We sluiten af met een spelletje rond de tongbrekers ‘whiskeymixer, wespenmepster en waxmasker

Volgende week is er geen Pasklas vanwege het Jozeftheater.

Huiswerk: Lees hoofdstuk 2 en 3 van je breinboekje. Maak er twee quizvragen bij.

10 mei 2023

Wat een leuke strippoppetjes waren er gemaakt bij de tekst over het brein!

Na het bekijken van de ‘strooptest’ (waarbij je hersens in de war worden gebracht met het lezen en zien van kleuren) gaan we bij de dagopening weer verder met talent. Talent is altijd te vinden en we staan stil bij waar we zelf blij van worden.

Daarna doen we een proefje: Je houdt een papier tegen je voorhoofd en schrijft je naam. We ontdekken dat je naam in spiegelbeeld geschreven wordt. We gaan verder met de relatie tussen hersenen en zintuigen en staan stil bij ‘zien’. We merken met filmpjes en optische illusies dat ons brein te foppen is. Het brein treft zelf maatregelen om plaatjes te begrijpen, met juist verwarring tot gevolg. Tenslotte tekenen we zelf een optische illusie.

Huiswerk: Doe het proefje op het werkblad eerst zelf en daarna met twee anderen. Noteer de bevindingen.

19 april 2023

We hebben het huiswerk (het leren van Latijnse woorden) uitgewisseld. Het ging natuurlijk vooral om hoe dat ervaren is. Hoe gaat leren als je niet van je kennis gebruik kan maken en je echt moet trainen om de woorden in je hoofd te krijgen? Daarna hebben we verder aan onze leerpaden gewerkt en deze uitgewisseld. Vervolgens hoorden we meer over hoe je naar leren kan kijken (mindset) en hoe je jezelf aanstuurt (executieve vaardigheden).

We hoorden ook over de andere manier om naar talent te kijken: kijken naar echte uitblinkers als bijvoorbeeld Messi. Onder zijn voetbalprestaties zitten heel wat andere vaardigheden en in ieder geval heel wat oefening. Voor echt uitblinken is wel 10000 uur oefening nodig. De kinderen gingen uitrekenen hoeveel uren zij al ergens voor geoefend hadden.

De teamuitdaging was het maken van een (neuronen)slinger. Hierbij werd de uitdaging steeds een beetje aangepast. Wat neem je mee van de eerdere ervaringen?

Huiswerk: Lees hoofdstuk 1 van het breinboekje. Maak er een bijpassend strippoppetje bij met een tekst die je bij het hoofdstuk vindt passen.

12 april 2023

Vandaag was de tijd om de neuronenknikkerbaan af te maken. Er werd goed nagedacht over manieren om vertragingen in te bouwen, en de banen kwamen in de buurt van de 10 seconden. Jammer als de knikker dan blijft hangen op het op het moment suprème! Het ging echter ook vooral om het proces, vooral de samenwerking stond centraal. Dat gaf weer mooie leermomenten.

Naar aanleiding van het boek ‘Je fantastische elastische brein’ hebben we het over wat leren is: Het aanleggen/verstevigen van neuronenpaden. We vergelijken het met elastiek dat je kunt rekken en strekken. Nieuwe dingen leren en fouten maken zijn daarbij belangrijk. Aansluitend leren we een truc met elastiek.

We vergelijken neuronenpaden met wegen. Als je iets voor het eerst doet is het vaak als lopen over een geitenpaadje, maar na veel oefenen wordt het een bredere weg. Het gaat makkelijker en sneller. De kinderen maken daarbij hun eigen wegenkaart.

Huiswerk: Leren door oefening: Kun je zoveel mogelijk Latijnse plantennamen leren?

5 april 2023

Ieder pakte een talentkaart van tafel. Je koos een talent waarbij je blij bent als je daarmee bezig bent en dat je energie geeft. Daarna wisselden we de talenten uit met elkaar met de werkvorm ‘snelle receptie’. Je maakt kort en met veel mensen een praatje over het talent. Als opwarmer van de hersenen deden we het raadsel ‘kraak de kluis’.

Vorige week hebben we het gehad over het neuronennetwerk. We gingen het vandaag bij de teamopdracht proberen te ontwarren. Het leek een onmogelijke opdracht!  Een mooie aanzet om over mindset te praten. Vervolgens zijn we begonnen met het maken van een neuronenknikkerbaan. Hierbij is de moeilijkheid dat het signaal (de knikker) er zo dicht mogelijk bij 10 seconden over moet doen. Dat is echt langzaam merkten we! Ook deed dit een beroep op de samenwerkvaardigheden. Volgende week gaan we ermee verder.

Huiswerk: maak het blad met codekrakers

29 maart 2023

Bij de dagopening hadden we het n.a.v. het verhaal ‘de dierenschool’ van T. Tellegen, over talent. Wat is dat precies? We bespraken dat er er meerdere manieren zijn om naar talent te kijken. De komende tijd gaan we kijken volgens de wijze van ‘ de talentenfluisteraar’. Hierbij wordt talent gezien als iets waar je blij van wordt, waarbij de tijd voorbij vliegt, waarbij  naar uitkijkt etc. Vaak heb je zelf niet eens door dat dit een talent is omdat het voor je gevoel vanzelf gaat. We kijken of we ons in een paar talentgedichtjes kunnen herkennen.

Daarna gingen we de verschillende breinonderdelen ervaren in een breincircuit. Met bepaalde proefjes en activiteiten zetten we onze hersenstam, amygdala, cortex, cerebellum en hippocampus aan het werk. Iedereen was prima bezig.

Vervolgens kwam er nog wat theorie over hoe het brein werkt, afgewisseld met denksleutels en filmpjes. Zo probeerden we zelf een manier te vinden om een signaal snel door te geven.

Huiswerk: maak de arukone puzzel.

22 maart 2023

Vandaag was de start van de nieuwe cursus. De pasklas wordt vanwege de verbouwing in de koffiekamer gehouden. Een nieuwe locatie dus en ook een aantal nieuwe kinderen. We zijn fijn van start gegaan. Eerst deden we een kennismakingsactiviteit en daarna moest het nieuwe thema geraden worden. We gaan werken over het thema het brein. De kinderen wisselden onderling uit wat ze daar al over wisten en wat ze graag zouden willen weten over het brein. Op  de vraag waar het brein uit bestaat, gingen we vandaag al in. We zagen filmpjes en lazen uit het boek ‘het fantastische elastische brein’. Daarna gingen we een breinhoed in elkaar zetten om nog meer kijk op de onderdelen te krijgen. We sloten af met een spelletje en een evaluatievraag.

Huiswerk: Maak het blad over de hersenonderdelen.

22 februari 2023

Vandaag sloten we met een kortere les deze cursus af. Er waren persoonlijke leerlinggesprekjes en in de klas kon er gekozen worden uit verschillende activiteiten: origami, technisch bouwen, spelletjes. We eindigden met een heerlijke high tea! We kijken met elkaar terug op een geslaagde cursus. De kinderen kunnen met trots hun portfolio laten zien.

15 februari 2023

We zijn vandaag als eerste verder gegaan met de portfolio. Daarna deden we ‘Over de streep’. Het is goed om te ervaren dat je ergens niet de enige in bent. Dit sloten we af met het complimentenspel. Vervolgens zijn we druk bezig geweest met de inrichting van het museum. Na een ‘denkvierkant’ kwamen de eerste gasten van ons museum binnen. Wat een enthousiasme en wat waren de kinderen goede gidsen! We kijken terug op een zeer geslaagd museummoment met een goede opkomst. Met een potje ‘juffen’ sluiten we de dag af. Volgende week is de les tot 10.15 uur. Dan sluiten we deze cursus gezellig met elkaar af.

Huiswerk: Neem iets mee voor de high tea

8 februari 2023

Ons brein werd ‘opgewarmd’ met een pittig getallenraadsel. Daarna werd de groep verdeeld in expertisegroepen. Elke groep bereidde een gedeelte van het museum voor.

Daarna deden we Kraakm, ditmaal over het Oude Egypte. Vervolgens hebben de kinderen de eerste hand aan hun portfolio gelegd. De tijd vloog weer voorbij!

Huiswerk: keuze uit een analytisch of een creatief raadsel.

1 februari 2023

Na de laatste hand aan het Moendoes-spel gelegd te hebben, gaan we het gemaakte huiswerk uitwisselen. Feedback geven en ontvangen staat daarbij centraal. Na het denk spel ‘klinkeren’ gaan we met de uitnodigingen voor het museum aan de slag. Daarna volgt een dilemma over een rechtszaak rond de vondst van een Romeinse helm. Wij spelen de rechtszaak na. Daarna horen we de echte uitspraak van de rechter. Vervolgens was het tijd voor het spelen van de Moendoes-spellen. Ze zijn erg leuk geworden! Hierbij werd ook weer de nadruk gelegd op feedback. We sloten af met een spelletje ‘juffen’.

Huiswerk: De kinderen hebben een gidsblad mee. Ze noteren bij elke beschaving een extra weetje.

25 januari 2023

Na de inloop gingen we het huiswerk uitwisselen. Daarbij lag de nadruk op het geven van feedback. Ook hebben we gebrainstormd over het museum dat we willen maken bij dit thema. Daarna gingen we ons denkhoofd aanzetten met wat pittige raadsels.

Daarop volgde piramide wiskunde: We hebben gewerkt met driehoeksgetallen en de driehoek van Pascal. Er werden allemaal patronen ontdekt. Na de pauze gingen we verder met Moendoes 2.0. Volgende week gaan we de spellen spelen en van feedback voorzien.

Huiswerk: Bedenk vier woorden met vier lettergrepen. Hussel de lettergrepen van de vier woorden tot een nieuw woord. Bedenk een betekenis bij dit nieuwe woord: schrijf en/of teken het op een blad. We gaan elkaars werk weer uitwisselen.

18 januari 2023

‘ Ik vraag me af of er ook een school is waar je kunt afleren…’ Deze uitspraak zorgt voor een tweegesprek over wat je wil afleren maar ook aanleren. Als startopdracht doen we daarna een raadsel waarbij de logica ontdekt moet worden om de juiste prijs te achterhalen. Daarna kijken we terug op de tot nu toe behandelde beschavingen. We gaan met behulp van een venn-diagram op zoek naar overeenkomsten en verschillen. De teamopdracht is het enveloppenspel met opdrachten rond het thema. Hoe ver komt elk team in 10 minuten? Na de pauze gaan we verder met Moendoes 2.0. De spellen beginnen vorm te krijgen. Bij deze opdracht worden alle denkvaardigheden aangesproken en je kunt van elkaars kwaliteiten gebruik maken.

Huiswerk: Maak een venndiagram waarin je jezelf vergelijkt met …..

11 januari 2023

Vandaag gingen we verder werken rond de binaire wereld. Bij de dagopening hoorden we over Ada Lovelace, de eerste vrouwelijke programmeur. Daarna werden onze hersens opgestart met breinkrakers. Vervolgens deden we ‘Hack de hacker’, een digitale escaperoom. In duo’ s werd geprobeerd om binnen de tijd de hacker te vinden. Dit was pittig en soms wat frustrerend. Het vroeg veel doorzettingsvermogen, maar het gaf wel voldoening toen het uiteindelijk lukte.

Na een raadsel zijn de kinderen in teams begonnen met Moendoes 2.0. Ze maken hun eigen beschaving (met getallenstelsel) en maken daar bronnen en vraag- en antwoordkaartjes bij. Ze zijn enthousiast met de eerste stap (brainstormen en een mindmap maken) begonnen. Volgende keer verder!

Huiswerk: Maak de breinkrakers.

14 december 2022

We begonnen vandaag gelijk met het afmaken van de museumstukken. Daarna hoorden we een binaire grap. Om die te snappen moest je toch echt wel het binaire stelsel kennen. We kregen een duidelijk uitlegfilmpje van het Klokhuis te zien en daarna konden ook wij de binaire code kraken. We hebben nog getallen omgezet, binair gepuzzeld en binair getekend en we sloten heel toepasselijk af met binaire bingo.

Volgende week is er geen pasklas vanwege de kerstviering. Geen huiswerk dus.

7 december 2022

Na de inloop bekeken we een filmpje over de Toren van Babel, geschilderd door Brueghel. Wat een details! Als startopdracht deden we weer een paar raadsels en ook hebben we het Babylonische getallenstelsel even opgefrist. Daarna gingen we aan de slag met de doe-opdracht over Babylonie. Er zijn mooie producten uitgekomen, maar natuurlijk hebben we ook veel aandacht voor het proces. Vervolgens hoorden we meer over spijkerschrift.

Huiswerk: Schrijf je naam in spijkerschrift

23 november 2022

Na de inloop ging de dagopening over een vraag uit de Quest vragenkalender. Dit ging over op een gesprekje over vragen stellen en nieuwsgierig zijn. Het huiswerk, de telefoonnummers, werd daarna onderling uitgewisseld. Als dagopening was er een raadsel over de poort van Ishtar. We kregen via een filmpje meer informatie over Mesopotamië (Babylonie) te horen. Ook hoorden we wat de Babylonische spraakverwarring inhield. Bij de teamuitdaging verzonnen de teams voor elkaar moeilijke zinnen die doorgefluisterd moesten worden. Dat leverde heel veel spraakverwarring op! De doe-opdracht is voorbereid en we hebben nog gefilosofeerd over de vraag over hoe het zou zijn als op de wereld één taal wordt gesproken.

Volgende week is er geen pasklas vanwege een cursus van juf Andrea.

Huiswerk voor over twee weken: Maak het blad met het serviesraadsel. Zorg dat je de voorbereiding voor de doe-opdracht op orde hebt.

16 november 2022

We begonnen met het bekijken en bespreken van de museumstukken van de vorige keer. Daarna bestond de startopdracht uit verschillende denksleutels rond Egypte. Denksleutels lokken het creatieve denken uit. Bedenk maar eens bijvoorbeeld vijf overeenkomsten tussen een piramide en een sinaasappel. Of wat zal er allemaal veranderen als vanaf morgen driehoeken verboden zijn?

Hierna gingen we op expeditie naar Babylonie. We leren hoe het getalstelsel werkt en oefenen ermee. Als laatste spelen we nog een spel met de gemaakte huiswerkkaartjes.

Huiswerk: Maak een Babylonische cijferverwarring. Dit doe je door jouw/een telefoonnummer te schrijven in allerlei verschillende getalsystemen. Schrijf duidelijk want een ander gaat het ontcijferen….

2 november 2022

‘ Als iets moeilijk is, stel je dan voor hoe je brein nieuwe verbindingen aanlegt, en houd vol! ‘

Deze quote bespreken we met elkaar. Daarna warmen we ons brein op met een aantal startraadsels rond Egypte. Vervolgens horen en zien we meer over Toetanchamon met een verhaal en filmpjes.

Vandaag gaan de kinderen aan de slag met de doe-opdracht rond Egypte. Natuurlijk bespreken we het weer na en er wordt gekeken of de uitgebreide voorbereiding heeft gewerkt.

Volgende week is er geen Pasklas i.v.m. het Jozeftheater.

Huiswerk: Vouw een a4 in vieren en schrijf in elk hokje met potlood eenzelfde getal boven de 10. In elk hokje gebruik je een ander getallenstelsel: decimaal (ons stelsel), Maya’s, Egyptisch, Romeins. Daarna knip je het blad zo door dat je 4 kaartje krijgt.

26 oktober 2022

Door middel van een quiz en een filmpje komen we nog meer te weten over de Maya’s. Zo horen we onder andere meer over hun vreemde balspel. Daarna gaan we op expeditie naar de volgende (oude) beschaving: Egypte. We leren over het Egyptische getallensysteem en oefenen het optellen, aftrekken en vermenigvuldigen daarmee. Vervolgens is het tijd om de doe-opdracht voor te bereiden. Om het analyseren van de opdracht te stimuleren wordt het idee door middel van een speed-date al wat meer vormgegeven. Dit gebeurt door degene met het idee op alle kanten te bevragen. We gaan kijken of dit scheelt bij de uitwerking de volgende keer.

Daarna doen we een teamuitdaging waarbij bekers tot een piramide gestapeld moeten worden met alleen een elastiekje en een rietje als hulpmiddel! We doen tussendoor ook nog een denkvraag over een mysterieuze mummie.

Huiswerk: doe de breinkraker over de wereldwonderen, waaronder de piramide van Gizeh.

12 oktober 2022

Nadat we even onze kennis over de Romeinse en Mayagetallen hadden opgefrist, konden we aan de slag met de startopdracht. Deze ging over de Maya-kalender en deed een beroep op logisch denken en de kennis van de Maya-getallen. Daarna werd er aan de doe-opdracht van de Maya’s gewerkt. Er werden amuletten, museumposters en miniboekjes gemaakt. Belangrijk was of je het aandachtspunt van de vorige doe-opdracht nog extra aandacht kon geven om er zo in te groeien. Ook deze keer werd de opdracht weer nabesproken op het resultaat, maar vooral ook op het proces.

Huiswerk: Zoek de verschillen en schrijf je naam in hiërogliefen.

5 oktober 2022

Vanwege de werkweek waren we vandaag maar met een klein aantal. De kinderboekenweek werd geopend en daarom kregen we een mooi boek voor de pasklas ‘Perronpapegaaien en krekel criminelen’.  Na een stukje voorlezen speelden we dit keer de groene poort in plaats van de magische poort. Vervolgens deden we een raadgedicht over de Romeinen. Daarna was de uitdaging om een kettingreactie met een Romeinse twist te maken. Heel interessant om te merken hoe ieder dit aanpakt. Praktisch denken komt daarbij goed van pas. Na de pauze deden we op de computer ‘Tijdreis: De Reusachtige Romein’. Dit vroeg weer analytische vaardigheden.

Huiswerk: Neem materiaal mee voor de doe-opdracht van de Maya’s. Schrijf een getal (je huisnummer, postcode,…) op zijn Maya’s en neem dat briefje mee.

28 september 2022

In de PAS-klas werd er na binnenkomst gelijk verder gewerkt aan de Romeinse doe-opdracht. Vervolgens werd er geëvalueerd. In hoeverre is het gelukt iets op de museumtafel te zetten en in hoeverre heb je praktische oplossingen moeten bedenken? Daarna werd onderling besproken wat een aandachtspunt voor de volgende keer kan zijn.

Toen kwam het Maya getallenstelsel aan bod. De kinderen weten nu hoe het werkt en hebben het ingeoefend. Daarna hebben ze zich kort kunnen voorbereiden op de Maya doe-opdracht voor over twee weken.

Huiswerk: Doe de Maya escaperoom, de link is mee op een briefje. https://www.oefen.be/145801

21 september 2022

Met een Romeins lucifer raadsel kwamen we weer in Romeinse sferen. Nadat we de Romeinse cijfers even opgefrist hadden, gingen we ons denkprofiel onderzoeken. Volgens professor Stenberg zijn er verschillende denkvoorkeuren (analytisch, praktisch en creatief) Je hebt ze allemaal nodig voor succes. Het is goed om te weten wat je sterke kanten zijn en welke kanten je nog meer kunt ontwikkelen. Bij dit thema proberen we dit bewust in te zetten.

Vervolgens leerden we aan de hand van een powerpoint van het Rijksmuseum van Oudheden meer over de Romeinse beschaving. Daarna was het tijd om zelf aan de slag te gaan met de doe-opdracht. Er werd hard gewerkt aan het Colosseum, een aquaduct, een Romeinse katapult of een mozaiek.

Huiswerk: Romeins puzzel blad

14 september 2022

Vandaag was weer de eerste pasklas na de zomervakantie. We zijn fijn gestart in het nieuwe lokaal. Als eerste maakten we opnieuw kennis door vakantiegetallen uit te wisselen met hun betekenis. Ook deden we verschillende raadsels om achter het thema te komen voor de komende periode. Dat is ‘expeditie getallenstelsel’. We gaan verschillende getalsystemen met bijbehorende beschavingen bestuderen. Vandaag ging het om het Romeinse getalsysteem. Door middel van puzzelbladen werden de kinderen er steeds handiger in. Ook gingen we bedenken wat het grootste Romeinse getal is dat je kunt maken met de symbolen. Ook hebben de kinderen zich voorbereid op de doe-opdracht voor volgende week. Er kan een colloseum, een katapult, een mozaïek of een aquaduct gemaakt worden. Tenslotte deden we nog een getallentruc met elkaar.

Huiswerk: Doe de getallentruc met minstens twee personen en neem materiaal mee voor de doe-opdracht.

6 juli 2022

Bij de dagopening hebben we het over de rol van oefenen bij het leren. Daarna bekijken we de laatste presentaties van het eigen project en wordt er weer feedback gegeven en ontvangen over het product. Daarna wordt er na gedacht wat je nu als leerpunt meeneemt uit het hele proces van werken aan je eigen project. Te denken valt aan je tijdsplanning, je concentratie, de verzorging etc.

Omdat de kinderen in het begin aangaven te willen leren over leven op een andere planeet, bekijken we daarover een filmpje. Vervolgens spelen we planetenmemory, zodat steeds helderder wordt welke aanpassingen er nodig zijn om te kunnen leven op de planeten in ons zonnestelsel.

Daarna is het tijd voor de tea party. Wat een heerlijke dingen hebben de kinderen meegebracht. We hebben gesmuld! Na deze activiteit is het tijd om de portfolio in orde te maken, zodat de kinderen kunnen laten zien wat ze gedaan en geleerd hebben deze periode. …. En dan zit deze cursus er weer op. Iedereen bedankt voor de inzet!

29 juni 2022

Tijdens de inloop werd door sommigen nog de laatste hand gelegd aan hun eigen project. Daarna zagen we een filmpje over doorzetten en dat konden we gelijk zelf ervaren bij een uitdagende puzzel. Vervolgens hebben we twee uitdagingen gedaan bij ‘superkrachten voor je hoofd’, over vriendelijk zijn en blijheid. We hebben deze volbracht en daardoor doen we volgende week met elkaar een tea party.

Daarna was het tijd om alle gemaakte producten ( over een gekozen planeet) met elkaar van feedback te voorzien. De bordspellen, lapbooks en een powerpoint werden goed en serieus bekeken. Volgende week zien we de laatste eindproducten.

Huiswerk: neem iets mee voor de tea party.

22 juni 2022

Vandaag gingen we een landingsvoertuig voor een ei-stronaut ontwerpen en maken. Met behulp van eerder opgedane kennis gingen de teams aan de slag om een veilige landing mogelijk te maken. Elk team had een tas met materiaal gekregen waarmee gewerkt kon worden. Uiteindelijk was het zover en konden de landingsvoertuigen buiten op het schoolplein landen. Drie van de vier eieren zijn heel gebleven. Terugkijkend konden de kinderen bedenken welke voorwaarden nu belangrijk zijn voor succes: De snelheid afremmen met een parachute, lichte en zachte materialen rondom als stootkussen, het ei in het midden plaatsen. Daarna gingen we met superkrachten voor je hoofd verder: Vandaag een challenge rond de kracht van emoties. Tenslotte ging ieder verder met zijn eigen project over een planeet.

Huiswerk: kraak de binaire code.

15 juni 2022

Na de inloop hebben we het creatief denken geoefend met verschillende opdrachtjes. Daarna wisselden we deze creatieve gedachtes uit met elkaar, interessant om verschillen en overeenkomsten te ontdekken. Bij het eigen project werd door sommigen de mindmap afgemaakt, maar ook is er heel hard en geconcentreerd gewerkt aan de presentaties, lapbooks en bordspellen.

De superkracht die vandaag besproken werd was de kracht van je gedachten. Met een challenge hebben we helpende en belemmerende gedachtes besproken (en uitgebeeld), hier supporters en pestkopgedachten genoemd. We sloten af met de spelletjes ‘raketlancering’ en ‘ruimtepoort’.

Huiswerk: Werk een half uur aan de opdrachten op het blad ‘ons zonnestelsel’.

8 juni 2022

Als dagopening hadden we het over nieuwsgierig zijn en jezelf verwonderen. Daarna gingen we leren door middel van experimenteren. Binnenkort gaan we een landingsvoertuig voor een ei-stronaut ontwerpen. Vandaag deden we daarvoor door experimenten de benodigde kennis op over de rol van snelheid, zwaartekracht en luchtweerstand. Ook zagen we een filmpje over de landing van André Kuipers. Na de pauze hebben we een aardappel klok in duo’s gemaakt. Wie kreeg de klok aan de praat door heel goed de handleiding te volgen?

Huiswerk: Maak de leeskraker over de planeten. Neem eventueel materialen mee voor het eigen project.

1 juni 2022

Als startopdracht deden we in tweetallen een raadsel over welk buitenaards wezen de waarheid sprak. Daarna hoorden we meer over zwaartekracht en dat kon bij de volgende opdracht gebruikt worden. En kind woog zichzelf en daarna werd er berekend met de zwaartekracht van de andere planeten, hoe zwaar je daar was. Op Jupiter blijk je heel zwaar te zijn in tegenstelling tot Mars! Ook kon je nog berekenen hoe oud je was op elke planeet. Vandaag zijn we ook aan het eigen project begonnen. Bij de gekozen planeet werd informatie opgezocht en verwerkt in een mindmap. Uiteindelijk gaat dit verwerkt worden in een eindproduct naar keuze: een bordspel, een lap boek of een powerpoint presentatie.

Bij de superkrachten voor je hoofd kwam de automatische robot aan de orde: We doen vaak dingen automatisch; soms is dat handig, maar soms ook niet.

Huiswerk: De planetendoolhof

18 mei 2022

Na een korte inloop bespraken we het ruimtenieuws van de afgelopen week: De foto van het zwarte gat in de Melkweg. Daarna deden we het spel ‘zoek de valse’ met de kaartjes die bij het huiswerk gemaakt waren. Vervolgens gingen we op expeditie. Door het spelen van ‘expeditie Moendoes’ kwamen we spelenderwijs meer te weten over het doen van wetenschappelijk onderzoek. Door allerlei vragen te beantwoorden kwamen de kinderen meer te weten over deze nog onbekende planeet. Ze ontdekten welke eigenschappen handig zijn voor een wetenschapper.

Na de pauze en het voorlezen gingen we verder met ‘Superkrachten voor je hoofd’. Deze keer stond ‘aandacht’ centraal, oftewel je concentreren als een laserstraal. Hierbij werd ook de eerste klassenchallenge behaald.

Huiswerk: Maak de cijferpuzzel, let op het is moeilijker dan het lijkt.

Volgende week is er geen Pasklas vanwege Poldersport.

11 mei 2022

We wisselden uit wat we nog van de vorige les wisten over rekenen in de ruimte. Daarna zagen de kinderen op het bord: Maak van acht meter Japanse stof uw nachthemd. Wat is dit voor een zin? Met steeds meer hints kwamen de kinderen erachter dat dit een ezelsbruggetje is om de namen en de volgorde van de planeten te onthouden. Daarna was de uitdaging een nieuwe variant te bedenken. Hele mooie en gekke zinnen zijn verzonnen. Daarna gingen we ervaren hoe groot de planeten waren ten opzichte van de zon door de planeten met etenswaar te vergelijken. Drop, spikkels, rozijnen, spikkels, gierst en peperkorrels werden daarvoor ingezet. De zon zou dan een meloen kunnen zijn. Vervolgens werden buiten de planeten in volgorde getekend en er werden gelijk leuke spelletjes bij bedacht. Na de pauze en het voorlezen door meester Wil, gingen we verder met superkrachten in je hoofd. Vandaag stond de fantasie centraal, of te wel Netflixen in je hoofd. Daar hebben we wat experimenten mee gedaan. De kinderen ervaren dat het helpt om het juiste filmpje af te leren spelen in je hoofd.

De kinderen hebben ook nog een planeet gekozen waar ze zich de komende tijd in gaan verdiepen.

Huiswerk: Maak een ‘ zoek de valse’ over jouw planeet: Twee beweringen die waar zijn en één die verzonnen is. Oefen een netflix filmpje in je hoofd.