De belevenissen van de PAS-klas

12 juli 2018

Bij de inloop werd er verder gewerkt aan de handleiding van jezelf. Vervolgens gingen we bij de opwarmer kijken naar een politieverhoor. Waardoor versprak de verdachte zich? (analytisch/logisch denken) Daarna bekeken we nog de laatste presentatie over het mythisch wezen en de val. Hierna was er keuzewerk, waarbij genoeg te kiezen viel. Ondertussen werden de laatste evaluatiegesprekken gevoerd.

Het volgende onderdeel ging over vingerafdrukken. We hebben een aflevering van het Klokhuis bekeken en ander info gehoord. Daarna volgde er een groepsopdracht waarbij we bij elkaar het talent/ goede eigenschap gingen benoemen, die je in de Pas-klas gezien hebt. Daarbij plaatsten we een vingerafdruk. Daarmee was deze Pas-klas al weer bijna ten einde. We speelden nog een keer het museumspel, een topper bij de kinderen.

Het was weer een boeiende, gezellige lessencyclus. Alle kinderen hartelijk dank voor de inzet! Ouders en leerkrachten zien de portfolio van de kinderen tegemoet.

5 juli 2018

Er waren thuis leuke rebussen gemaakt!
We gingen daarna ‘recht praten, wat krom is’. Een kind schreef een waarom-vraag op, een ander kind een omdat-reden en die werden gecombineerd.
Dan kreeg je bijvoorbeeld zo’n redenering:

Waarom zijn er kleuren? Omdat het moet!
Waarom is mijn moeder mijn moeder? Omdat het donderdag is.
Waarom moet ik naar school? Omdat ik vrij ben…

Deze oefening deed een beroep op het creatieve denken.
Daarna begonnen we met een handleiding te maken van jezelf. Hierbij moest je goed nadenken over jezelf en hoe het in de Pasklas gaat. Dit kon je weer gebruiken bij de individuele evaluatiegesprekken, waarvan er nu een aantal zijn geweest. Ondertussen werd er een circuit gedaan met o.a. een stroomkring maken, technisch lego, leerkuilopdrachten en werken aan de portfolio. Het huiswerk is een thuis een logische puzzel maken, familie mag gerust meedoen!

28 juni 2018

Na de inloop volgden er nog een presentatie, die we nog te goed hadden. Als opwarmer gingen we woordrebussen oplossen. Daarna gingen we wat dieper in op het onderwerp meervoudige intelligentie. Waarom leren we daarover en bij welke beroepen komen bepaalde talenten sterk aan de orde. Kennen we elkaars talenten? Vervolgens mochten de kinderen met hun eigen project aan de gang dat aansluit bij hun talenten ( vanuit meervoudige intelligentie). Als je je goed voorbereid had, kon je gelijk lekker aan de slag. Voorbeelden van de gekozen projecten zijn: een poster, een smaakexperiment, gymlessen voor kabouters, rapportages en interviews over vreemde wezens, een strip, een lied, een game-ontwerp met reclameposter en een webpagina. We sloten af met een spel rond communicatie, bezinning op een ‘Loesje’ en de evaluatie van de middag. Het huiswerk is: Maak thuis één of meer woordrebussen, of maak een logische puzzel (zoals in de vorige les). Let op de verzorging, het komt in de portfolio.

21 juni 2018

Bij de inloop werd door sommige kinderen de laatste hand aan de val gelegd. Bij de opwarmer gingen we analytisch denken bij een logikwiz. Daarna was het tijd voor de presentaties. Vol enthousiasme werd het mythische wezen omschreven, er werd verteld hoe de val werkte en het belangrijkste leerpunt van het proces werd genoemd. Halverwege de presentaties deden we een samenwerkspel: De menselijke typemachine. Daarna volgde de tweede ronde van interessante presentaties. We hadden nog even tijd voor het ‘museumspel’ waarbij communicatie ook weer een belangrijke rol speelt. We sloten af met reflectie op de les en op wat er geleerd is. Het huiswerk is uit de activiteitenlijst meervoudige intelligentie een activiteit te kiezen die past bij jouw talent ( bijv. beeldknap). Bereid dit zo voor, dat je de volgende les hier aan kunt werken.

14 juni 2018

Vandaag zijn we begonnen met het afmaken van de puzzel rond het zoeken van dieren in zinnen. Deze zinnen zijn bijvoorbeeld bedacht door leerlingen:

Ik vind je knap aardig.
Ik heb het al honderd keer gezegd.
Op het zebrapad lopen Lee, Uwen en Bert.
Ik heb je gel in de tas gedaan.
Liv is een grote hulp van haar moeder.
Ik las lang in een boek over de spannendste sprookjes.
De nieuwe praktijk heet Bleekhoorn.
Hoe verplaats je een kar per keer?
Mam, mag ik een doekje lenen?
Mika apporteert de bal bij zijn hond. (3 dieren)
Ik vind het dol fijn hier!

Daarna volgde een opwarmer waarbij het logisch redeneren een rol speelde. Vervolgens kreeg de klas meer te horen over meervoudige intelligentie. Door middel van een testje werd in kaart gebracht waar de leervoorkeur ligt: Je kan taalknap, rekenknap, natuurknap, beweegknap, mensknap, zelfknap, beeldknap en muziekknap zijn. Er zijn bepaalde intelligenties die je het liefst gebruikt. Alle talenten kun je verder ontwikkelen, maar het is handig om te weten wat je sterke kanten zijn. Die kun je weer gebruiken bij het kiezen van een manier van leren die jou het beste ligt of bij het kiezen van een bepaalde presentatievorm of product. Bij het TASC-project was het nog een keer tijd voor de uitvoering. Daarna gingen we naar de volgende fases: Wat vind ik van het resultaat, presenteren, wat heb ik geleerd. De volgende les volgen de presentaties. Het huiswerk is je presentatie/pitch van maximaal 3 minuten voorbereiden waarin je kort enkele bijzonderheden van je wezentje vertelt (a.d.h.v. het paspoort), je vertelt hoe je val werkt en waarin je vertelt wat je geleerd hebt tijdens dit project.

7 juni 2018

Na de inloop deden we een ‘opwarmer’ op het gebied van taal. Dieren zoeken in zinnen, maar ook zelf dat soort zinnen bedenken. Vervolgens deden we een spel waar we de samenwerkingsvaardigheden in de praktijk konden brengen: Red Sam de kabouter. Het valt niet mee om met slechts 2 paperclips een kabouter die niet kan zwemmen in zijn boot te krijgen met een zwemvest om! Daarna stonden we stil bij wat voor doelen er nu bij de Pas-klas horen. De kinderen weten dat het doelen zijn op het gebied van leren leren, leren denken en leren (samen) leven. De kinderen kunnen de activiteiten in de Pas-klas nu in dat licht (gaan) plaatsen. Hierna was het tijd voor TASC. Er werd hard gewerkt aan de vallen en de wezen. De nadruk lag in het TASC-proces op de evaluatie. We sloten af met de evaluatie van de les. Het huiswerk is, indien nodig, verder aan je wezen en val. Volgende week is namelijk het laatste werkmoment .

24 mei 2018

Vandaag was de opwarmer een vraagstuk waarbij het logisch denken op de proef werd gesteld. Daarna gingen we verder met het onderwerp samenwerken en communicatie. Dit deden we onder andere door het bekijken van filmpjes, ervaringen uit te wisselen en een spel te spelen. Bij de tijd voor TASC, gingen we verder met de uitvoeringsfase. Er lag een uitdaging om dieper over de planning na te denken, maar door worden nu stappen in gemaakt! Bij de reflectie stonden we stil bij de lesdoelen, maar ook bij ‘omdenk’ spreuken. Het huiswerk is om thuis een favoriete spreuk te kiezen en die te bespreken met iemand thuis of om iemand thuis te bevragen op zijn/haar samenwerkervaringen. Er mag ook thuis aan het TASC-project gewerkt worden.

17 mei 2018

Meester Wil kwam ons weer assisteren. Bij de opwarmer deden we verschillende taalopdrachten. Aan de hand van het model van talentontwikkeling, gingen we nog in op de eigen gekozen doelen van de kinderen. Daarna gingen we in op samenwerking, en dan specifiek over de communicatie die daarvoor nodig is. We hebben dat ook ervaren door middel van een spel: Een kind tekent en beschrijft, een ander kind probeert zonder te kijken aan de hand van de beschrijving dezelfde tekening te maken. Bij het TASC-model zijn we aangekomen bij de uitvoeringsfase. In 3 lesuren wordt gewerkt aan het paspoort voor het wezentje en aan een val om het wezen te vangen. Daarbij staan we steeds stil bij het proces: tijdsplanning, materialen verzorgen, controleren of je op schema ligt en eventueel bijstellen, kijken of het resultaat voldoet, werken met de juiste inzet. Ook bespraken we dat je op weg naar je doel altijd kuilen in de weg tegen kan komen. (leerkuilen!) We sloten de les weer af met een reflectiemoment op wat er vandaag geleerd is. Het huiswerk voor de volgende les is: Bedenk een situatie die je meegemaakt hebt van een goede samenwerking en een ervaring van een negatieve samenwerking.

26 april 2018

Bij de inloop werden er spelletjes gedaan en nog activiteiten van de vorige les. Ook werd weer gekeken of het met het huiswerk gelukt was. Verder stonden we stil bij het begrip inzet. Als opwarmer voor het denken bogen de kinderen zich over rekenraadsels. Sommige kinderen ondervonden hierbij gelijk de leerkuil in de praktijk. Daarna hebben de kinderen kennis gemaakt met het Model van talentontwikkeling van Kuipers. Daarbij leer je wat er voor nodig is om je aanleg/talent om te zetten in resultaat. Je omgeving is daarbij belangrijk, maar ook de kracht in jezelf. Bij dit laatste kun je onder andere denken aan doorzetten, hulp vragen, hoe moet je leren, discipline, vertrouwen in je kunnen. De kinderen bekeken welke kracht ze al bezaten en welke ze nog konden ontwikkelen. Dat wordt hun doel voor de komende periode. De kinderen kozen er een passend plaatje bij (helpende gedachte). Vervolgens zijn we verder gegaan met het TASC-model. De opdracht is bekend gemaakt: Ontwerp en beschrijf een klein mythisch wezen en maak een val om dit wezen (levend) te vangen. In de les gingen we bekijken wat er allemaal in het paspoort van het wezen moet, en zoveel mogelijk ideeën bedenken over het wezen zelf. Ook moest er nagedacht worden over het proces: Hoe ga je aan de slag? Aan het einde werd er weer geëvalueerd op de lesdoelen, inzet en wat de kinderen van deze les meenemen. Het huiswerk is dat er thuis meerdere ideeën voor een val voor jouw wezen bedacht wordt, en dat de kinderen deze ideeën bespreken met iemand thuis (feedback vragen). De volgende les heeft ieder het beste idee paraat en alvast een globaal idee over de uitvoering daarvan.

19 april 2018

Tijdens de inloop werd bekeken of het gelukt was met het huiswerk over de leerkuil. De kinderen kregen ook een groeikaartje met een vraag gericht op de groeimindset. Daar konden ze de hele les over nadenken. Bij de opwarmer werd het creatief denken aangewakkerd. Er moesten bij bestaande dingen hele andere toepassingen bedacht worden. Daarna gingen de kinderen nog eens proberen de leerkuil te ervaren, bijvoorbeeld met een tangramopdracht. We bespraken weer hoe je verder komt als het lastig wordt en dat je dan aan het leren bent. Met behulp van het Tasc-model zijn we verder gegaan met het onderwerp ‘ kleine mythische wezens en vallen’. In de fase van informatie verzamelen hebben we ons nu gericht op informatie verzamelen/oproepen over vallen. We hebben gezien wat voor soort muizenvallen er zijn en hebben stilgestaan bij de 6 basistechnieken om iets in beweging te krijgen en/of die de basis zijn van veel machines. ( vaak nodig bij een val). Het gaat om: wiel en as, hefboom, hellend vlak, wig, schroef, katrol. Deze technieken moesten gepresenteerd worden als een item voor Sesamstraat. Het is een kunst om een techniek simpel en aantrekkelijk voor kleuters duidelijk te maken! Dat deden de kinderen heel leuk. We sloten af met het bespreken van het groeikaartje en wat er deze les geleerd is. Het huiswerk voor de volgende keer: Kijk om je heen of je verschillende machines/technieken van deze les herkent in dagelijkse toepassingen. Kom met 1 concreet voorbeeld.

12 april 2018

Vandaag is weer een nieuwe lessencyclus gestart met juf Andrea. Meester Wil komt na de meivakantie weer assisteren.
De les begon met het spelen van verschillende (smart) games. Daarna stond ‘de opwarmer’ op het programma om het denken even op scherp te zetten. De opdracht was om een zo lang mogelijk woord te bedenken waarbij de letters in alfabetische volgorde moeten staan. Probeer het thuis ook maar eens!
Na deze activiteit bespraken we wat de leerkuil inhoudt. Door middel van verschillende uitdagingen, probeerden we die ook zelf te ervaren. Wat denk je dan en hoe reageer je? De kinderen leren dat het nodig is om de leerkuil in te gaan en even wat weerstand te voelen. (het muurtje onderin de kuil). Het gaat erom dat je dan doorzet, door verschillende strategieën te gebruiken. Je gaat dan door de kuil, en je bent aan het leren.
Daarna gingen we met de eerste fase van het Tasc-model aan de slag. We gingen informatie opdoen over het onderwerp kleine mythische wezens en vallen. Dit deden we door middel van een speurtocht en daarbij zelf een quizvraag maken, door 1 valse en 2 juiste beweringen te doen over een wezen. We weten nu dat er heel wat verschillende wezentjes omschreven worden op de wereld!
We evalueerden wat we vandaag geleerd hebben op het gebied van kennis, vaardigheden en mindset. Het huiswerk is een leerkuil tekenen of opplakken en daarbij 2/3 situaties noteren waarbij je de leerkuil ervaren hebt. Ook kan er thuis alvast nagedacht worden over vallen ( om iets te vangen).

22 maart 2018

Vandaag in de Pasklas is er door een aantal leerlingen weer gewerkt in het Mindset werkboek met juf Andrea. De anderen kregen een uitdaging. Een papier op een speciale manier gevouwen stond voor ze op tafel. Ze moesten het exact zo namaken zonder het voorbeelpapier aan te raken. Op het eerste oog leek het simpel en riepen de meeste dat ze het allang zagen, makkie, ik heb hem en simpel. Bij nader inzien was het toch wel ingewikkelder en werd het stiller en hoorden we ineens, te moeilijk, kan niet, tovenarij, ik stop er mee. Na afloop hebben we gepraat over opmerkingen de bij de groei mindset horen en welke bij de fixed mindset.

Een opdracht uit het werkboek van ontdek de ruimte was om eens na te denken over de vraag of er ander leven is in het heelal. Daar hebben we even met elkaar over gefilosofeerd.  De meeste leerlingen dachten dat het wel mogelijk moest zijn. Vervolgens was de opdracht om in tweetallen een boodschap te maken voor buitenaardse wezens die de aarde bezoeken en onze taal niet spreken. In de boodschap leg je uit hoe het leven op aarde is. Op totaal verschillende manieren gingen de groepjes aan het werk.  Onderwerpen als veiligheid, dood en leven, klonen en voortplanting kwamen voorbij.

Daarna is er weer hard gewerkt aan de onderzoeksvragen en de deelvragen. Volgende week is er nog even tijd om de presentaties te maken. Dan is het de laatste les over de ruimte.

15 maart 2018

Na het begin van deze middag met de denkspellen hebben we even stil gestaan bij Steven Hawking. Een aantal leerlingen hadden al over deze meneer gehoord en over zijn dood. Anderen waren verbaasd over de foto van deze bijzondere verschijning op het digibord. We hebben een stukje van een tv programma gekeken waar werd verteld over deze natuurkundige, zijn leven en zijn onderzoeken. Zo kwamen we er achter dat hij ook onderzoek heeft gedaan naar zwarte gaten. Een onderwerp wat door twee onderzoek groepjes in de Pasklas wordt onderzocht.

Daarna heeft juf Andrea gewerkt met een groep leerlingen aan de Mindset werkboeken. Ze hebben hiervoor ook een opdracht voor thuis meegekregen. De andere leerlingen hebben met juf Marjolein geluisterd naar de knagende vraag van Teacke.

We hebben in twee groepen gefilosofeerd over de vraag: Kun je bellen in de ruimte? De meningen waren sterk verdeeld in de groepjes. Een filmpje van het klokhuis gaf ons antwoord.

Natuurlijk is er weer hard gewerkt aan de onderzoeksvragen en de deelvragen. Volgende week nog één les en dan moet er een presentatie gemaakt worden.  Hiernaast een overzicht van de onderzoeksvragen en deelvragen van de leerlingen.

8 maart 2018

Derek was deze keer aan de beurt voor de vraag die knaagt. Hij vroeg zich af of de tulpen die thuis op tafel slap in de vaas hingen nu dood waren of weer mooi werden als hij ze water gaf. En waarom groeien tulpen in Nederland zo goed?

Deze les hebben de leerlingen voor zichzelf een evaluatieformulier ingevuld over het onderzoek waar ze de afgelopen weken aan hebben gewerkt. De successen en aandachtspunten die op dit formulier worden opgeschreven kunnen weer gebruikt worden bij het volgende onderzoek. Want we gaan nog 4 weken door met het onderzoekend leren. Deze keer bedachten de leerlingen zelf wat ze nog zouden willen onderzoeken met betrekking tot het onderwerp ruimte. Om te kijken met welke andere leerling je de komende 4 weken het beste kon gaan samenwerken hebben de leerlingen gespeeddate. Na een minuut per ronde naar elkaars ideeën en interesses geluisterd te hebben werden er tweetallen gevormd. De tweetallen hebben samen weer een gezamenlijke onderzoeksvraag geformuleerd. Daarnaast is er een deelvraag geformuleerd en een persoonlijk leerdoel gesteld. De komende lessen worden alle stappen uit de onderzoek cyclus weer doorlopen. De focus ligt ook op goed plannen en taken verdelen. 29 Maart moet het onderzoek af zijn en gaat er gepresenteerd worden.

22 februari 2018

 

Vorige les en deze les is er heel hard gewerkt aan de antwoorden op de onderzoeksvragen en de deelvragen. Daarnaast is er ook gewerkt aan de presentaties van de resultaten van de onderzoeken. Vandaag was de les waarop iedere groep zijn antwoord op de onderzoeksvraag presenteerde. Dit mocht in 10 minuten per groepje. De leerlingen gaven elkaar na afloop tips en tops.

8 februari 2018

Week vier van ontdek de ruimte.

Vandaag is in de Pasklas door de ene helft gewerkt aan het portfolio en de andere vraag heeft geluisterd naar de knagende vragen van Tim en Stijn. Tim wilde weten of de aarde echt rond is en Stijn was er naar benieuwd hoe lang het duurt voordat de Donald Duck af is.

Er is hard gewerkt aan de onderzoeksvragen. Daarbij is goed gekeken naar de planning. Verschillende kinderen hadden ook thuis informatie opgezocht en deze meegenomen naar de Pasklas.

Volgende week verder aan het onderzoek en een begin maken aan de presentaties.

1 februari 2018

Week drie van ontdek de ruimte.

Deze Pasklas begonnen we met het opzoeken van de kaartjes met helpende gedachten. Voor iedere leerling waren er drie kaartjes die ze vorige week hebben uitgezocht. De kaartjes zitten nu in ieders etui. Als het eens tegenzit of iets niet lukt dan kunnen ze een helpende gedachte kiezen wat bij de situatie past en wat ze mogelijk verder kan helpen. Daarnaast hebben we weer even stilgestaan bij ieders persoonlijke leerdoel. Hoe ga je daar deze les mee aan de slag?

Daarna was het tijd voor de knagende vraag van Eva. Niet met de hele groep want een deel ging met meester Wil mee om te werken aan het portfolio.

Eenmaal terug in de klas zijn we weer met ons werkboek over de ruimte verder gegaan. De leerlingen hebben nagedacht over wat ze zelf graag zouden onderzoeken als ze wetenschapper zijn. En er is een planning gemaakt voor het uitvoeren van het onderzoek de komende drie weken. Iedereen heeft taken verdeeld. Volgende week gaan we aan de slag met de deelvragen en de rest van het onderzoek. Ook dan gaan we weer kijken naar de planning en de persoonlijke leerdoelen.

25 januari 2018

Week twee van ontdek de ruimte.

We begonnen deze middag met het uitzoeken van 3 helpende gedachtes die kunnen worden ingezet wanneer de kinderen bezig zijn met hun leerdoel of met wat anders, en het zit even tegen. Deze helpende gedachtes lagen als kaartjes op de tafel.

De stap in onze onderzoekscyclus deze week is verkennen. We zijn dat gaan doen door een film van het Klokhuis te kijken over ons zonnestels en de binnen en buitenplaneten. Ook hebben de kinderen in groepjes van 3 een kort onderzoek gedaan naar de eigenschapen en kenmerken van verschillende planeten.

Daarna was het de tijd om per groepje van 3 een onderzoeksvraag uit te zoeken. De vier groepjes gaan komende weken onderzoek doen naar: zwaartekracht, de invloed van de zon en de mogelijkheden van een stad op Mars. Ze hebben een hypothese gesteld en bedacht welke bronnen ze kunnen gaan gebruiken. Volgende week gaan we een planning maken.

18 januari 2018

Vandaag hebben we een begin gemaakt aan het Project: ontdek de ruimte. Dit project is gemaakt door de Universiteit van Leiden. Tijdens dit project gaan de kinderen een onderzoek doen met betrekking tot het onderwerp ruimte. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de onderzoekscyclus. De komende 6 weken doorlopen we elke week een stap uit de cyclus. Vandaag was het de stap verwonderen. Dit hebben we gedaan door een aantal korte filmpjes te kijken en te filosoferen over het onderwerp ruimte. We hebben vandaag ook nagedacht over ons persoonlijk leerdoel voor de komende weken en deze op papier gezet.

11 januari 2018

Vandaag de eerste Pasklas voor 6 leerlingen. Vandaar dat deze keer in het teken stond van kennismaken. Na de (denk)spellen waar we wekelijks 15 minuten mee beginnen, gingen de leerlingen met elkaar speeddaten. 2 minuten lang konden ze de leerling die tegenover hen zat bevragen over de Pasklas, en over de leerling zelf en diens verwachtingen, interesses en kwaliteiten. Daarna een Energizer om elkaars namen nog beter te leren kennen.

Vervolgens is er een mindmap gemaakt over de Pasklas en besproken in groepjes.

Rond 14.00 is de groep gesplitst. De nieuwe Pasklaskinderen gingen aan het werk met meester Wil. Ze gingen werken in het Mindset werkboek en maken zo kennis met Growie en Fixie. Growie en Fixie zijn twee figuren in het werkboek die het verschil tussen vastemindset (Fixie) en groeimindset (Growie) duidelijk maken aan de kinderen.

De leerlingen die al langer in de Pasklas zitten hebben met juf Marjolein gesproken over de knagende vragen die je soms kunt hebben. De leerlingen is gevraagd  de komende weken een knagende vraag te formulieren en deze te gaan onderzoeken. Over twee weken is de eerste leerling aan de beurt om te vertellen over haar knagende vraag en het gevonden antwoord.

De komende weken gaan we werken aan het onderwerp ruimtevaart. Om er vast een beetje in te komen hebben de kinderen in groepjes met Kapla iets gemaakt wat met ruimtevaart te maken had. Volgende week de start van dit project.

14 en 21 december 2017

Deze bijeenkomsten stonden in het teken van reflectie. Aan de hand van allerlei uitgestalde kaartjes ( talentenkaartjes, emotiekaartjes, helpende gedachtes etc) mocht je je eigen ‘prikbord’ samenstellen. Wat past bij jou?

In de tweede les gingen de kinderen ontdekken hoe de anderen hen zagen. Bij elk kind werd een passend kaartje gezocht. Er werd waar nodig een toelichting gegeven. Heel mooi om te zien hoe iedereen elkaars eigenschappen/talenten kon zien en benoemen.

Tenslotte hebben de kinderen uitgekozen waar ze voor willen gaan: aan welk talent, eigenschap of helpende gedachte willen ze nog meer werken de komende tijd.

Daarna hebben we de portfolio’s afgerond. De kinderen gaan ze thuis en aan hun leerkracht laten zien, daarbij vertellend wat ze gedaan en geleerd hebben. De middag werd feestelijk afgesloten met heerlijke gebakjes!  Bedankt bezorgers!

7 december 2017

Vandaag stond geheel in het teken van robotisering. In 2017 kan de robot al heel veel, maar hoe zou dat in de toekomst zijn?

Er werd eerst in kleine groepjes gediscusieerd over verschillende stellingen. Bijvoorbeeld: ‘Je ouders gaan een avondje uit en er komt een oppasrobot. Hoe zou je dat vinden?’ Voordat de discussie ontbrandde, kregen de kinderen de mogelijkheid om alle voor en tegenargumenten te bedenken, zodat ze zich goed in de argumentatie van een ander konden verplaatsen. Goed luisteren naar een ander bleek dan ook belangrijk te zijn!

Bij de afsluitende opdracht maakten de kinderen een ontwerp bij de volgende stelling: “Stel dat er in de toekomst robotjuffen of -meesters komen. Hoe zouden die er dan uit moeten zien?” Aan het eind kregen de kinderen de gelegenheid om aan elkaar de ontwerpen te laten zien en uit te leggen waarom ze bepaalde keuzes hadden gemaakt.

30 november 2017

Vandaag was het zover! De escaperoom werd gespeeld door een zorgvuldig samengesteld team van kinderen. Het was net niet gelukt om de code op tijd te kraken. Na afloop hebben de kinderen van de Pas-klas de spelers geïnterviewd. De reacties waren positief en de kinderen zijn trots op het resultaat dat neergezet is. Daarna is besproken wat de kinderen geleerd hebben van dit project en er is gereflecteerd op het eigen leerdoel.

9 november 2017

Vandaag hebben de kinderen ervaren en geleerd wat er nodig is voor een goede samenwerking. Daarbij hebben ze ook kennis gemaakt met de teamrollen van Belbin. Met al deze kennis hebben ze een team van kinderen samengesteld dat de gemaakte escaperoom gaat uitproberen op 30-11.

2 november 2017

De kinderen zijn begonnen met het spelen van het spel ‘Wie heeft het gedaan?’. Dit spel doet een beroep op je geheugen en op de samenwerking.

Deze beide aspecten kwamen ook in de rest van de les naar voren. Er is met elkaar weer hard gezwoegd om de escaperoom gereed te krijgen. De kinderen bedachten hun eigen tip om dit proces goed te laten verlopen. Mooi om te zien dat kinderen hierin groeien.

Een aantal kinderen zijn de uitdaging van de thuisopdracht zeer goed aangegaan. Zij hadden hun geheugen getraind met zeer moeilijke rijtjes zoals Italiaanse woorden, Zweeds, Latijnse bloemennamen, Japanse judoworpen etc. Ook is geprobeerd de volgorde van een kaartspel uit het hoofd te leren. Het ging natuurlijk om welke technieken je daarvoor gebruikt.

19 oktober 2017

Er is besproken hoe het staat met de doelen die gesteld zijn. Lukt het ieder om aan zijn persoonlijke doel te werken?

Na de knagende vraag zijn de kinderen praktisch aan de slag gegaan met de uitwerking van de escaperoom. Het bleek voor veel kinderen moeilijk je niet in je enthousiaste ideeën te verliezen en toch praktisch te werk te blijven gaan. Daarom reflecteren we steeds op het proces.

Verder hebben we het gehad over het geheugen, en gaan de kinderen een geheugenuitdaging aan thuis.

6 oktober 2017

Vandaag hebben we naast de knagende vragen een taakverdeling voor het werken aan de escaperoom gemaakt. Daarnaast hebben we gefilosofeerd over een aantal bijzondere citaten. We stonden ook stil bij wat we nu geleerd hebben op het gebied van kennis, vaardigheden en gedachten.

28 september 2017

Vandaag hebben we verder gepraat over de doelstellingen van de kinderen.

Ook zijn de eerste ‘vragen die knagen’ gepresenteerd. Zo vroeg een kind zich af terwijl hij naar de lucht keek, hoe snel de wolken zich bewegen. ( ….kleine wolken kunnen wel 400 km/uur!)

Met behulp van het Tasc-model zijn we verder gegaan met het onderwerp escaperoom. Na informatie te hebben gekregen over de soorten puzzels, is er gebrainstormd over ideeën. Er is een keuze gemaakt en de kinderen gaan volgende week verder met de taakverdeling om de escaperoom te realiseren.

Tenslotte hebben de kinderen het creatief denken geactiveerd met een denksleutel.

21 september 2017

De meeste kinderen hadden zorgvuldig hun werkpunten/leerdoelen gekozen. Wat leuk om te merken dat de ouders betrokken zijn, doordat ze met de kinderen het doelenblad hebben doorgenomen. We gaan nu het doel SMART proberen te maken.

Vandaag werd ook de opdracht bekend: Ontwerp in maximaal 7 lessen een escaperoom, richt de escaperoom in en laat hem spelen door een zo’n ideaal mogelijk team van kinderen van school.

We hebben vervolgens criteria geformuleerd waar onze escaperoom aan moet voldoen. Volgens het TASC-model gingen we nu zoveel mogelijk ideeën bedenken voor het verhaal rond onze escaperoom. We hebben gestemd voor het beste idee. (Dat blijft natuurlijk nog even geheim)

Tenslotte hebben we nog aan ons portfolio gewerkt. De kinderen mogen zich thuis al gaan verdiepen in soorten puzzels, raadsels. Volgende week gaan we daar mee verder.

14 september 2017

Vandaag is de Pasklas weer gestart!  Iedereen heeft er zin in.

De kinderen gaan hun eigen leerdoelen bedenken voor de komende periode. Zij hebben daar als hulpmiddel een doelenlijst voor meegekregen. Volgende week hebben ze hun doelen paraat.

Ook hebben we de kaft van het portfolio gemaakt. Voorop komt een symbool dat voor het leren in de Pasklas staat.

We werken de komende periode aan het onderwerp ‘Escaperoom’. Dit doen we aan de hand van het TASC-model waarbij je het eigen denk- en werkproces leert organiseren. De eerste fase is ‘ Wat weten we van het onderwerp?’ . Daarbij hebben we zelf ervaren hoe het is om binnen 15 minuten een code te kraken. Valt niet mee! Daarna hebben we een mindmap gemaakt over wat we al weten over de Escaperoom en de aflevering van het Klokhuis gezien over dit onderwerp. Volgende keer horen de leerlingen wat de precieze opdracht wordt.

Jozefschool