Groep 7

September 2021

De kinderen zijn voor de tweede keer aan het werk met linoleum. Ze hebben een schets gemaakt, dit uit het linoleum gegutst en daarna met hulp van een pers afgedrukt op papier.

Daarna zijn ze aan het werk gegaan met het ontwerpen van een boekje met waterverf en wasco.