Coronavirus

Informatie:

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS-CoV-2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. In Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Als school staan wij in contact met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD Amsterdam. Wij volgen hun advies op met betrekking tot maatregelen die wij als school kunnen nemen. Dit zijn de volgende maatregelen:

Vanaf 16 maart 2020 tot 10 mei 2020 is de Jozefschool gesloten. Wij vangen kinderen op van ouders die werkzaam zijn in de vitale sectoren. Deze leerlingen worden opgevangen in de lokalen met een a erachter, dus 1/2a of 6a. Een leerkracht uit de jaarlaag zal de opvang verzorgen. De tijden zullen gelijk blijven aan de normale schooltijden. Ook tussen de middag wordt de opvang verzorgd.

Voor deze kinderen gelden nog wel de volgende maatregelen:

– Het gebruik van papieren handdoekjes;
– Het toezien op en frequenter wassen van handen;
– Het niezen of hoesten in de elleboog (de leerkracht ziet hier op toe);
– Het niet meer geven van handen bij binnenkomst of een felicitatie;
– Verzoek aan iedereen om thuis te blijven bij klachten aan luchtwegen;
– Geen bijeenkomsten van meer dan 100 personen.

Het is beter om uw kinderen bij griepachtige- of verkoudheidsverschijnselen thuis te houden. Dit geldt ook voor onze collega’s. Het is mogelijk dat we de komende periode groepen naar huis moeten sturen omdat de leerkrachten ook klachten hebben.

Bijeenkomsten op school met meer dan 100 personen en excursies zullen worden afgelast. Wanneer dit het geval is zullen wij u hierover zo spoedig mogelijk informeren. In ieder geval gaat de jaarlijkse thema-avond op 24 maart en het palmpaasstokken maken op 3 april niet door.

Voor de meest actuele informatie, richtlijnen en adviezen verwijzen we u graag naar onderstaande websites:

Rijksoverheid.nl
RIVM.nl

Information about the coronavirus in English:

Government.nl