Forum: verandering van de schooltijden op de Jozefschool

Door middel van dit forum informeren wij u over de verandering van de schooltijden op de Jozefschool. U heeft zo de gelegenheid om per ‘kopje’ te reageren en/of vragen te stellen.