Feesten & vieringen

Zon in de schoorsteen

Elk jaar gaan de kinderen van gr. 6 tot en met 8 keihard aan het werk om Sinterklaas een handje te helpen. De kinderen maken in groepjes surprises voor de mensen in Kloosterhof en in het Zorgcentrum.

De kinderen bedenken van te voren wat ze gaan maken. Ze nemen spullen mee van huis of pakken de benodigdheden van “de zolder op school”. De cadeautjes die in de surprises verpakt worden, worden door de kinderen zelf gekocht. Ze gaan op donderdagmiddag met een envelop met geld (wordt door de school verzorgd) naar de Zijdstraat om iets leuks te kopen. Daarna wordt er met veel enthousiasme gewerkt om de surprises zo mooi mogelijk te krijgen. Vaak wordt er ook een gedichtje bijgedaan. De volgende dag gaan ze verder met de surpises. Als alles in orde is gaan de kinderen, zeer trots, naar het Kloosterhof en het Zorgcentrum toe om de bewoners te verrassen.

Sinterklaasfeest

Rond december is het een drukte van jewelste in de groepen 1 t/m 5. Er wordt hard geoefend, want de Sint komt! Op de bewuste ochtend van het grote kinderfeest verzamelen deze groepen zich in de Grote Zaal. Zodra de Sint gearriveerd is en lekker op zijn stoel zit, gaat het programma van start. De groepen doen iets voor de Sint en zijn knechten en vaak komt gelukkig ook de ontknoping van het grote mysterie van dat jaar. Daarna gaan de kinderen terug naar school, want daar komt Sinterklaas nog even naar toe.

Hij heeft die week zijn eigen ontvangstkamer in de speelzaal gekregen. Alle groepen komen dan bij Sint op visite. Gewoon om een praatje met hem te maken of een liedje te zingen. Wie weet… Misschien komen zelfs de cadeaupieten nog langs? Omdat dit een zeer enerverende dag is hebben deze kinderen ’s middags vrij.

De hogere groepen vieren het sintfeest op hun eigen manier. Er wordt in de weken ervoor lootjes getrokken en ze maken gedichten en surprises voor elkaar. Van Sint ontvangen zij nog een mooi klassencadeau.

Carnaval

Het carnavalsfeest op de Jozefschool is het grootste en leukste feest van het jaar. Elk jaar wordt de hele school omgetoverd in een groot spelletjespaleis. De kinderen kunnen de hele ochtend genieten van wel 58 activiteiten. Ze gaan in groepjes de verschillende spelletjes af. Deze spelletjes worden allemaal begeleid door enthousiaste ouders.

In alle lokalen is wat te doen. Zo is er een eng spookhuis, een swingende disco en een heus casino voor de bovenbouw. Daarnaast zijn er oud-Hollandse spelletjes, zoals spijkerpoepen en touwtje trekken. Ook is er aan de lekkere trek gedacht. Wat dacht u van een heerlijke warme oliebol? In het restaurant worden ze namelijk vers gebakken door onze twee oliebollenbakkers. De ochtend wordt afgesloten op het schoolplein, waar er nog lekker even gezamenlijk gedanst wordt.

Palmpasen

Elk jaar maken de groepen 1 t/m 5 een palmpaasstok. In groepjes van drie leerlingen van verschillende leeftijden wordt er een ochtend geknutseld, getekend en gekleurd.

Aan het eind van de ochtend vertrekt er een bonte stoet van school. Al zingend lopen we naar het Zorgcentum, Ons Tweede Thuis en het Kloosterhof. Daar worden de stokken overhandigd aan de bejaarden. Een ontmoeting tussen jong en oud!

Paaseieren zoeken

Een oude, gezellige en vooral lekkere traditie van de Jozefschool. Alle juffen en meesters zorgen voor eitjes voor de kinderen uit hun klas. Daarbij wordt alle creativiteit in de strijd gegooid: want wie heeft er dit jaar de mooiste eitjes? En wie weet er weer iets origineels te bedenken?

Zodra de kinderen van groep 8 bij de kleuters binnen zijn om op te passen gaan de leerkrachten naar buiten. De eieren worden goed verstopt en dan kunnen de kinderen komen.

Iedereen zoekt de eitjes van zijn eigen klas. Soms is het erg lastig en helpt iedereen elkaar om dat laatste eitje te vinden. Af en toe wordt er zelfs nog een ei van vorig jaar gevonden! Eet smakelijk!

Laatste schooldag

Van de laatste schooldag wordt door het team en de ouderraad van de Jozefschool elk jaar iets speciaals gemaakt.

Voor leerlingen, ook de kleinsten, wordt een gezamenlijke activiteit georganiseerd die het schooljaar op een leuke manier afsluit.

Ook voor dit jaar staat er weer iets leuks gepland, waardoor elke leerling met een feestelijk gevoel de grote vakantie ingaat!

Catechetische vieringen

Op onze school vinden 3 of 4 keer per jaar catechetische vieringen plaats in de kerk O.L.V.van de Berg Karmel aan de Stommeerweg, de buurkerk.

1 maal per jaar als afsluiting van het 1e catechese project in samenwerking met de werkgroep gezinsvieringen van de parochie. Dit was voorheen de onderwijszondag.

2 maal per jaar is er een speciale viering ter gelegenheid van de Christelijke feestdagen, namelijk Kerstmis en Pasen.Voor deze beide feestdagen worden door alle klassen catecheseprojecten gevolgd, die op de woensdag voor de kerstvakantie en op de donderdag voor Pasen (Witte Donderdag) worden afgesloten met een viering in boven genoemde kerk. De vieringen worden door een leerkrachtcommissie voorbereid.

Bij de vieringen worden de ouders van harte uitgenodigd.