Excursies

Regelmatig gaan er groepen op excursie. Soms in de directe omgeving van school, zoals het kabouter- en egelpad, soms wat verder weg.
Enkele van de excursies zijn: de kinderboerderij, het Rijksmuseum, de zeilschool, het Tropenmuseum en het Anne Frank huis.

De verslagen en foto’s zijn meestal op de groepspagina’s terug te vinden.

We hebben vaak hulp nodig bij dit soort activiteiten. Voor een duidelijke organisatie en goede afspraken m.b.t. ouderhulp hebben we deze op papier gezet.

U kunt dit document hier lezen.