#POINACTIE

Als Jozefschool staan wij achter #POinactie. Dit is een actie opgezet voor en door PO (Primair Onderwijs) leerkrachten.

U kunt hier lezen wat deze actie inhoud. Mocht u er meer over willen weten kunt u ook een van de volgende links openen:

Docenten zijn het zat, ze komen in actie (Eva Jinek)
Samen voor goed onderwijs (CNV Onderwijs)
Docent die het ‘niet voor het geld doet’ moet ook bij zichzelf te rade gaan (Volkskrant)

Wilt u ook beter onderwijs voor u kind en bent u het eens met de actie, teken dan de petitie.

In de laatste Jozefflitsss informeerden wij u al over de toenemende te korten aan leerkrachten in het Basisonderwijs. Ook wij worden inmiddels geconfronteerd met deze krapte op de arbeidsmarkt. Dit maakt dat wij de voorgenomen landelijke prikactie op dinsdagochtend 27 juni 2017 ondersteunen.

Wij hebben de medezeggenschapsraad (MR) geïnformeerd over de voorgenomen prikactie.

Op dinsdag 27 juni 2017 zullen wij de schoolhekken en schooldeuren om 09:30 uur openen en zullen de lessen starten om 09:45 uur. Dat is dus een uur later. Wij verzoeken u om zelf zorg te dragen voor opvang van uw kind gedurende dat uur (08:30-09:30 uur). Indien nodig kunt u gebruik maken van de kinderopvang van Solidoe, telefoonnummer: 0297-343 182. Wij attenderen u erop dat de kosten voor deze opvang voor uw rekening komen en niet gedeclareerd kunnen worden bij de school of het schoolbestuur.

Lees hier de volledige ouderbrief die is verstuurd over deze actie.

Voor eventuele vragen en/of reacties kunt u terecht bij de directie via info@jozefschool.net.