De belevenissen van de PAS-klas

7 december 2017

Vandaag stond geheel in het teken van robotisering. In 2017 kan de robot al heel veel, maar hoe zou dat in de toekomst zijn?

Er werd eerst in kleine groepjes gediscusieerd over verschillende stellingen. Bijvoorbeeld: ‘Je ouders gaan een avondje uit en er komt een oppasrobot. Hoe zou je dat vinden?’ Voordat de discussie ontbrandde, kregen de kinderen de mogelijkheid om alle voor en tegenargumenten te bedenken, zodat ze zich goed in de argumentatie van een ander konden verplaatsen. Goed luisteren naar een ander bleek dan ook belangrijk te zijn!

Bij de afsluitende opdracht maakten de kinderen een ontwerp bij de volgende stelling: “Stel dat er in de toekomst robotjuffen of -meesters komen. Hoe zouden die er dan uit moeten zien?” Aan het eind kregen de kinderen de gelegenheid om aan elkaar de ontwerpen te laten zien en uit te leggen waarom ze bepaalde keuzes hadden gemaakt.

30 november 2017

Vandaag was het zover! De escaperoom werd gespeeld door een zorgvuldig samengesteld team van kinderen. Het was net niet gelukt om de code op tijd te kraken. Na afloop hebben de kinderen van de Pas-klas de spelers geïnterviewd. De reacties waren positief en de kinderen zijn trots op het resultaat dat neergezet is. Daarna is besproken wat de kinderen geleerd hebben van dit project en er is gereflecteerd op het eigen leerdoel.

9 november 2017

Vandaag hebben de kinderen ervaren en geleerd wat er nodig is voor een goede samenwerking. Daarbij hebben ze ook kennis gemaakt met de teamrollen van Belbin. Met al deze kennis hebben ze een team van kinderen samengesteld dat de gemaakte escaperoom gaat uitproberen op 30-11.

2 november 2017

De kinderen zijn begonnen met het spelen van het spel ‘Wie heeft het gedaan?’. Dit spel doet een beroep op je geheugen en op de samenwerking.

Deze beide aspecten kwamen ook in de rest van de les naar voren. Er is met elkaar weer hard gezwoegd om de escaperoom gereed te krijgen. De kinderen bedachten hun eigen tip om dit proces goed te laten verlopen. Mooi om te zien dat kinderen hierin groeien.

Een aantal kinderen zijn de uitdaging van de thuisopdracht zeer goed aangegaan. Zij hadden hun geheugen getraind met zeer moeilijke rijtjes zoals Italiaanse woorden, Zweeds, Latijnse bloemennamen, Japanse judoworpen etc. Ook is geprobeerd de volgorde van een kaartspel uit het hoofd te leren. Het ging natuurlijk om welke technieken je daarvoor gebruikt.

19 oktober 2017

Er is besproken hoe het staat met de doelen die gesteld zijn. Lukt het ieder om aan zijn persoonlijke doel te werken?

Na de knagende vraag zijn de kinderen praktisch aan de slag gegaan met de uitwerking van de escaperoom. Het bleek voor veel kinderen moeilijk je niet in je enthousiaste ideeën te verliezen en toch praktisch te werk te blijven gaan. Daarom reflecteren we steeds op het proces.

Verder hebben we het gehad over het geheugen, en gaan de kinderen een geheugenuitdaging aan thuis.

6 oktober 2017

Vandaag hebben we naast de knagende vragen een taakverdeling voor het werken aan de escaperoom gemaakt. Daarnaast hebben we gefilosofeerd over een aantal bijzondere citaten. We stonden ook stil bij wat we nu geleerd hebben op het gebied van kennis, vaardigheden en gedachten.

28 september 2017

Vandaag hebben we verder gepraat over de doelstellingen van de kinderen.

Ook zijn de eerste ‘vragen die knagen’ gepresenteerd. Zo vroeg een kind zich af terwijl hij naar de lucht keek, hoe snel de wolken zich bewegen. ( ….kleine wolken kunnen wel 400 km/uur!)

Met behulp van het Tasc-model zijn we verder gegaan met het onderwerp escaperoom. Na informatie te hebben gekregen over de soorten puzzels, is er gebrainstormd over ideeën. Er is een keuze gemaakt en de kinderen gaan volgende week verder met de taakverdeling om de escaperoom te realiseren.

Tenslotte hebben de kinderen het creatief denken geactiveerd met een denksleutel.

21 september 2017

De meeste kinderen hadden zorgvuldig hun werkpunten/leerdoelen gekozen. Wat leuk om te merken dat de ouders betrokken zijn, doordat ze met de kinderen het doelenblad hebben doorgenomen. We gaan nu het doel SMART proberen te maken.

Vandaag werd ook de opdracht bekend: Ontwerp in maximaal 7 lessen een escaperoom, richt de escaperoom in en laat hem spelen door een zo’n ideaal mogelijk team van kinderen van school.

We hebben vervolgens criteria geformuleerd waar onze escaperoom aan moet voldoen. Volgens het TASC-model gingen we nu zoveel mogelijk ideeën bedenken voor het verhaal rond onze escaperoom. We hebben gestemd voor het beste idee. (Dat blijft natuurlijk nog even geheim)

Tenslotte hebben we nog aan ons portfolio gewerkt. De kinderen mogen zich thuis al gaan verdiepen in soorten puzzels, raadsels. Volgende week gaan we daar mee verder.

14 september 2017

Vandaag is de Pasklas weer gestart!  Iedereen heeft er zin in.

De kinderen gaan hun eigen leerdoelen bedenken voor de komende periode. Zij hebben daar als hulpmiddel een doelenlijst voor meegekregen. Volgende week hebben ze hun doelen paraat.

Ook hebben we de kaft van het portfolio gemaakt. Voorop komt een symbool dat voor het leren in de Pasklas staat.

We werken de komende periode aan het onderwerp ‘Escaperoom’. Dit doen we aan de hand van het TASC-model waarbij je het eigen denk- en werkproces leert organiseren. De eerste fase is ‘ Wat weten we van het onderwerp?’ . Daarbij hebben we zelf ervaren hoe het is om binnen 15 minuten een code te kraken. Valt niet mee! Daarna hebben we een mindmap gemaakt over wat we al weten over de Escaperoom en de aflevering van het Klokhuis gezien over dit onderwerp. Volgende keer horen de leerlingen wat de precieze opdracht wordt.

6 juli 2017

Na het werken uit het Mindsetwerkboek hebben we gewerkt met denksleutels over vakantie.

In groepjes hebben kinderen gewerkt aan een oplossing voor één van de drie problemen. Het out of de box denken is hierbij belangrijk.

Volgende week gaan ze deze kort presenteren op een zo origineel mogelijke manier. Liefst iets heel nieuws wat we nog niet hebben gezien in de Pasklas.

Daarna hebben de leerlingen zelf in groepjes een denksleutel bedacht over de vakantie. We hebben drie bruikbare uitgezocht die volgende week in de groep worden besproken. Als ze goed genoeg zijn nemen de kinderen deze denksleutels mee naar de klas om ze aan de klas voor te leggen.

15 juni 2017

Vandaag gingen de kinderen verder werken aan hun portfolio. In de vorige les hadden ze daarvoor al een verslag geschreven over hun vaardigheden die ze al hadden, geleerd hadden, of nog willen oefenen in de Pasklas. We begonnen met een woordweb om ideeën te vergaren over wat je nog meer in je portfolio kon laten laten zien. (schetsen van pasklasprojecten, je apc-profiel, een speciaal zelfportret etc..) Daarna werd er door ieder op zijn eigen wijze aan gewerkt.

1 juni 2017

Vandaag heeft een aantal kinderen de laatste hand gelegd aan de verdeelmachine. Degenen die dit al hadden afgerond hebben het spel Vlotte Geesten XL gespeeld. Een enorme uitdaging! Elke ronde werd een kaart omgedraaid. De spelers moesten nu zo snel mogelijk het gezochte voorwerp pakken of roepen. Wie dat het snelste deed, kreeg de kaart. Met de meeste kaarten had je gewonnen. De spanning was alom te snijden. Iedereen wilde graag winnen, maar er kon er maar één de beste zijn. Dit deed een groot beroep op incasseringsvermogen en concentratie.

Vervolgens zijn de kinderen begonnen aan hun eigen portfolio. Centraal hierbij staat welke vaardigheden de kinderen geleerd hebben in de PAS-klas en welke ze nog verder willen ontwikkelen. De vaardigheden werden gekoppeld aan activiteiten die wij de afgelopen perioden in de PAS-klas hebben gedaan. Dat waren er heel wat! Er kwamen mooie herinneringen boven die door de kinderen enthousiast met elkaar werden gedeeld. Volgende week gaan wij verder met het werken en schrijven aan het portfolio.

11 mei 2017

Op donderdag 11 mei 2017, kregen de kinderen de opdracht om een verdeelmachine te maken. Het hoofddoel van deze les was ‘samenwerken’.

De groep was verdeeld in vier groepjes. Elk groepje maakte een ontwerp voor een machine, waarmee een bepaalde hoeveelheid knikkers eerlijk verdeeld kon worden over alle kinderen uit de PAS-klas. Uit de vier ontwerpen werd één ontwerp gekozen, waarmee er gewerkt kon worden. De taken werden verdeeld. Elke groep bouwde een onderdeel van de machine. Er moest uiteindelijk één grote machine komen. Alle onderdelen moesten dus samengevoegd worden. Dit betekende dat er binnen elk groepje afzonderlijk goed samengewerkt moest worden, maar natuurlijk moest ook elk groepje rekening houden met de andere groepen. De onderdelen moesten immers wel goed op elkaar aansluiten. Al werkend werden de ontwerpen een beetje bijgeschaafd en was het eindresultaat niet alleen gebaseerd op het eerste ontwerp van één van de groepjes, maar werd het echt een ontwerp van de hele groep. De knikkers werden keurig verdeeld met gebruik van de machine: elk kind kreeg twee knikkers.

20 april 2017

We hebben twee weken gewerkt aan het ontwerpen van een milieuvriendelijk huis voor de paashaas. Hierbij ging het erom te kijken welke analytische, praktische en creatieve denkvaardigheden deze opdracht van ons vroeg. We gingen een mindmap maken en criteria opstellen waaraan het huis moest voldoen. Daarna aan de slag en bewust bezig zijn met de denkvaardigheid die je extra wil oefenen. In de tweede les bevroegen we de ontwerpen en konden er nog aanpassingen gedaan worden. Tenslotte moest je huis als reclamespot van twee minuten op HaasTV worden gepresenteerd. Daarbij letten de andere kinderen op of je ontwerp aan de criteria voldeed.

6 april 2017

De opdracht van vandaag: Maak van één vel karton een draagkarton waarin je 6 blikjes frisdrank met één hand kunt vervoeren. Gebruik zo min mogelijk materiaal. Aan het einde van de les, wanneer jullie de ontwerpen presenteren, bekijken we welk ontwerp het meest praktisch is.

In deze les ging het vooral om praktisch en creatief nadenken. Creatief: hoe ontwerp je van karton een handig draagding voor zes blikjes? Praktisch: hoe zorg je dat je het karton zo stevig mogelijk maakt, zodat je zes blikjes tegelijk kunt dragen? Maar ook het analytisch denken moest worden gebruikt bij het vergelijken en bespreken van de ontwerpen in de groepjes

Filmpje bekijken van deze les? Klik dan op deze link

 

 

April 2017

Een parachute maken van plastic, touw en een knijper en daarna een onderzoeksvraag bedenken. Dan in koppels je onderzoek uitvoeren en de vraag daarmee beantwoorden. Het onderzoek werd als nieuwsitem gepresenteerd door de diverse groepjes. Soms heel ludiek zoals met een doventolk erbij en met een professor van de TU van Zuid-Zweden! Ondertussen moest je je ook nog bezig houden met je persoonlijk leerdoel.

 

Maart 2017

Denkpuzzels oplossen

Een aantal weken geleden zijn de kinderen ook al met deze puzzels bezig geweest. We hebben een aantal van deze puzzels samen op het digibord besproken. Hoe ging je te werk om tot de oplossing te komen? Welke vaardigheden had je nodig? Welke problemen kwam je tegen?

Vervolgens werd er weer gewerkt aan nieuwe puzzels.

Tussendoor een Energizer waarbij de kinderen in twee groepen elkaar een munt moesten doorgeven via een knijper in hun mond.

Tot slot zijn de kinderen in tweetallen of alleen aan de slag gegaan om zelf puzzels te bedenken voor de kinderen uit hun eigen klas.

 

Februari 2017

Deze PAS-klas les was de eerste voor 3 kinderen.  Mouna, Stijn en Taecke zijn er bij gekomen. Zoals gewoonlijk zijn we weer gestart met de denkspelletjes. Het wekelijkse gezellige moment om elkaar even uit te dagen met een spelletje. Na het de spelletjes hebben Rink, Roel en Morgan in de groep verteld over hoe het gaat met hun SMART-doelen. Daarna zijn we aan het werk gegaan met de nieuwe opdracht.

De opdracht: maak een hindernis baan met de spullen die op tafel liggen. De knikker of het balletje wat door jouw baan gaat lopen zet de stroomkring in werking. We zien dan een lampje branden of horen een belletje rinkelen.

De kinderen zijn in groepjes van 3 en 4 aan het werk gegaan. Er werd een bouwtekening of plan gemaakt en ook werden de taken besproken. Samenwerken is een belangrijk onderdeel van deze opdracht.

De opdracht moest af binnen de gegeven tijd en aan de andere groepjes gepresenteerd worden.

Tenslotte hebben we de middag afgesloten met een tweede spelletjesronde. De nieuwe leerlingen hebben in deze tijd met meester Wil gewerkt uit het Mindset werkboek waarin Growie en FIxie de kinderen helpen om alles te begrijpen over mindset.

 

Januari 2017

Tijdens het inloopkwartier starten wij traditiegetrouw met onder andere smart-games. Kinderen leren zo hun grenzen verkennen en op te zoeken. Ze ervaren dat doorzetten en het hanteren van juiste strategieën belangrijk is.  Iedereen is zeer betrokken en bereid om elkaar te helpen (zie foto 1).

In deze les stond het bedenken en formuleren van een onderzoeksvraag op het gebied van drijven centraal. De kinderen begonnen eerst zelf te onderzoeken wat er bij hun zelfbedachte experimenten gebeurde om vervolgens tot een onderzoeksvraag voor anderen te komen.

December 2016

In deze les kregen de kinderen de opdracht om een zo hoog mogelijke vrijstaande constructie te maken van satéprikkers en spekjes. De extra uitdaging zat in het feit dat de constructie ook nog eens een appel moest kunnen dragen. Er werd goed samengewerkt en naar elkaar geluisterd. De mooiste bouwwerken werden deze middag bedacht!